Gå direkt till sidans innehåll

Färdmedelsfördelning

Nyckeltal SE. 4.3. 6

Resvaneundersökningar görs vart femte år av Region Skåne, Skånes kommuner och Trafikverket. Uppgifterna som redovisas har hämtats från den senaste undersökningen.

Andel resor per färdmedel i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2007

57

1

Totalt

2013

58

2

Totalt

2018

65

3

Gång

2007

15

4

Gång

2013

15

5

Gång

2018

14

6

Cykel

2007

23

7

Cykel

2013

22

8

Cykel

2018

26

9

Bil

2007

41

10

Bil

2013

40

11

Bil

2018

34

12

Buss

2007

14

13

Buss

2013

14

14

Buss

2018

17

15

Tåg

2007

5

16

Tåg

2013

7

17

Tåg

2018

8

18

Flyg

2007

1

19

Flyg

2013

0

20

Flyg

2018

1

21

Annat

2007

2

22

Annat

2013

2

23

Annat

2018

1

Datakälla: Region Skåne

Kommentar

Färdmedelsfördelningen förändras i Malmö och andelen som kör bil minskar medan andelen som använder mer hållbara färdmedel ökar. Andelen som kör bil har minskat från 41 till 34 procent mellan år 2007 och 2018. Trenden visar andelen som går, cyklar eller åker kollektivt och år 2007 uppgick denna andel till 57 procent medan den år 2018 var 65 procent.

Andelen gångtrafikanter har minskat något, från 15 till 14 procent, medan andelen cyklister har ökat från 23 till 26 procent mellan år 2007 och 2018. Andelen som åker kollektivtrafik har ökat från 19 till 25 procent under samma period. Både andelen som åker buss och andelen som åker tåg har ökat. Bussåkandet ökade från 14 till 17 procent och tågåkandet ökade från 5 till 8 procent.

Endast huvudresan redovisas i detta diagram så gång- och cykelresor som är anslutningsresor till kollektivtrafik finns ej med i denna redovisning.

Observera att på grund av avrundning till hela procent blir totala procenten dessvärrre mer än 100 för både år 2007 och 2018.

Senast uppdaterad: 2023-03-10