Gå direkt till sidans innehåll

Biltrafikmängder

Nyckeltal SE. 4.3. 1

Trafikmängderna i Malmö mäts, på ett flertal platser, varje år och samlas i Fastighets- och gatukontorets trafikdatabas. Nedan visas antal bilar vid tre mätsnitt i Malmö.

Antal bilar per medelvardagsdygn vid tre snitt i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Totalt

2000

584200

1

Totalt

2001

587000

2

Totalt

2002

588000

3

Totalt

2003

591700

4

Totalt

2004

603000

5

Totalt

2005

592100

6

Totalt

2006

606000

7

Totalt

2007

641000

8

Totalt

2008

636700

9

Totalt

2009

632700

10

Totalt

2010

637800

11

Totalt

2011

634100

12

Totalt

2012

623600

13

Totalt

2013

626300

14

Totalt

2014

633400

15

Totalt

2015

645800

16

Totalt

2016

659200

17

Totalt

2017

666800

18

Totalt

2018

652500

19

Totalt

2019

664600

20

Totalt

2020

592000

21

Totalt

2021

645500

22

Totalt

2022

642800

23

Totalt

2023

642400

24

Kommungränssnittet

2000

216800

25

Kommungränssnittet

2001

220600

26

Kommungränssnittet

2002

223700

27

Kommungränssnittet

2003

224100

28

Kommungränssnittet

2004

232600

29

Kommungränssnittet

2005

242200

30

Kommungränssnittet

2006

253100

31

Kommungränssnittet

2007

272800

32

Kommungränssnittet

2008

276500

33

Kommungränssnittet

2009

272300

34

Kommungränssnittet

2010

281200

35

Kommungränssnittet

2011

280400

36

Kommungränssnittet

2012

282000

37

Kommungränssnittet

2013

284300

38

Kommungränssnittet

2014

280000

39

Kommungränssnittet

2015

282800

40

Kommungränssnittet

2016

296300

41

Kommungränssnittet

2017

308700

42

Kommungränssnittet

2018

295000

43

Kommungränssnittet

2019

301800

44

Kommungränssnittet

2020

255000

45

Kommungränssnittet

2021

293200

46

Kommungränssnittet

2022

292600

47

Kommungränssnittet

2023

286100

48

Centrala snittet

2000

247200

49

Centrala snittet

2001

243600

50

Centrala snittet

2002

237400

51

Centrala snittet

2003

235200

52

Centrala snittet

2004

232400

53

Centrala snittet

2005

204300

54

Centrala snittet

2006

201600

55

Centrala snittet

2007

210500

56

Centrala snittet

2008

201500

57

Centrala snittet

2009

199300

58

Centrala snittet

2010

199900

59

Centrala snittet

2011

194900

60

Centrala snittet

2012

179500

61

Centrala snittet

2013

180300

62

Centrala snittet

2014

184100

63

Centrala snittet

2015

191200

64

Centrala snittet

2016

189900

65

Centrala snittet

2017

183400

66

Centrala snittet

2018

180400

67

Centrala snittet

2019

181000

68

Centrala snittet

2020

164100

69

Centrala snittet

2021

172600

70

Centrala snittet

2022

172200

71

Centrala snittet

2023

176100

72

Yttre Ringvägssnittet

2000

120200

73

Yttre Ringvägssnittet

2001

122800

74

Yttre Ringvägssnittet

2002

126900

75

Yttre Ringvägssnittet

2003

132400

76

Yttre Ringvägssnittet

2004

138000

77

Yttre Ringvägssnittet

2005

145600

78

Yttre Ringvägssnittet

2006

151300

79

Yttre Ringvägssnittet

2007

157700

80

Yttre Ringvägssnittet

2008

158700

81

Yttre Ringvägssnittet

2009

161100

82

Yttre Ringvägssnittet

2010

156700

83

Yttre Ringvägssnittet

2011

158800

84

Yttre Ringvägssnittet

2012

162100

85

Yttre Ringvägssnittet

2013

161700

86

Yttre Ringvägssnittet

2014

169300

87

Yttre Ringvägssnittet

2015

171800

88

Yttre Ringvägssnittet

2016

173000

89

Yttre Ringvägssnittet

2017

174700

90

Yttre Ringvägssnittet

2018

177100

91

Yttre Ringvägssnittet

2019

181800

92

Yttre Ringvägssnittet

2020

172900

93

Yttre Ringvägssnittet

2021

179700

94

Yttre Ringvägssnittet

2022

178000

95

Yttre Ringvägssnittet

2023

180200

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Trenden ovan avser den totala sammanlagda trafikmängden vid alla tre här redovisade snitten i Malmö som alltså visar på en total ökning av biltrafiken sedan år 2000. Under år 2020 var den totala biltrafikmängden lägre än tidigare år, drygt 590 000 fordon, vilket troligen är en följd av coronapandemin och minskad inpendling. Under år 2021 ökade biltrafikmängderna igen och uppgick till kring 645 000 fordon totalt sett. Därefter har de minskat till att vara drygt 642 000 år 2023.

Trafikmängden vid Centrala snittet ökar under de senaste åren och uppgick till strax över 176 000 fordon år 2023. Trafikmängden vid Kommungränssnittet visar totalt sett en ökande trend men är sedan år 2021 minskande och låg år 2023 på drygt 286 000 fordon. Biltrafiken i Yttre Ringvägssnittet uppvisar en liten men stadigt ökande trend sedan år 2000 men minskade lite år 2020 och ligger nu kring 180 000 fordon.

Trafiken i Malmö studeras bland annat genom undersökningar av trafikmängderna över olika definierade geografiska områden eller snitt. Snitten utformas genom ett antal mätpunkter där antal passager per dygn mäts med återkommande frekvens. För att följa trafikutvecklingen i till exempel de centrala delarna av Malmö mäts trafiken i 27 olika mätpunkter, vilka bildar en ring innanför de stora gatorna i centrala delen av staden (Centrala snittet).

Senast uppdaterad: 2024-04-24