Gå direkt till sidans innehåll

Biltrafikmängder

Nyckeltal SE. 4.3. 1

Trafikmängderna i Malmö mäts, på ett flertal platser, varje år och samlas i Fastighets- och gatukontorets trafikdatabas. Nedan visas antal bilar vid tre mätsnitt i Malmö.

Antal bilar per medelvardagsdygn vid tre snitt i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Totalt

2000

584000

1

Totalt

2001

587000

2

Totalt

2002

588000

3

Totalt

2003

592000

4

Totalt

2004

603000

5

Totalt

2005

592000

6

Totalt

2006

606000

7

Totalt

2007

641000

8

Totalt

2008

637000

9

Totalt

2009

633000

10

Totalt

2010

638000

11

Totalt

2011

634000

12

Totalt

2012

624000

13

Totalt

2013

626000

14

Totalt

2014

633000

15

Totalt

2015

646000

16

Totalt

2016

659000

17

Totalt

2017

667000

18

Totalt

2018

652000

19

Totalt

2019

665000

20

Totalt

2020

592000

21

Totalt

2021

646000

22

Totalt

2022

643000

23

Kommungränssnittet

2000

217000

24

Kommungränssnittet

2001

221000

25

Kommungränssnittet

2002

224000

26

Kommungränssnittet

2003

224000

27

Kommungränssnittet

2004

233000

28

Kommungränssnittet

2005

242000

29

Kommungränssnittet

2006

253000

30

Kommungränssnittet

2007

273000

31

Kommungränssnittet

2008

276000

32

Kommungränssnittet

2009

272000

33

Kommungränssnittet

2010

281000

34

Kommungränssnittet

2011

280000

35

Kommungränssnittet

2012

282000

36

Kommungränssnittet

2013

284000

37

Kommungränssnittet

2014

280000

38

Kommungränssnittet

2015

283000

39

Kommungränssnittet

2016

296000

40

Kommungränssnittet

2017

309000

41

Kommungränssnittet

2018

295000

42

Kommungränssnittet

2019

302000

43

Kommungränssnittet

2020

255000

44

Kommungränssnittet

2021

293000

45

Kommungränssnittet

2022

293000

46

Centrala snittet

2000

247000

47

Centrala snittet

2001

244000

48

Centrala snittet

2002

237000

49

Centrala snittet

2003

235000

50

Centrala snittet

2004

232000

51

Centrala snittet

2005

204000

52

Centrala snittet

2006

202000

53

Centrala snittet

2007

210000

54

Centrala snittet

2008

202000

55

Centrala snittet

2009

199000

56

Centrala snittet

2010

200000

57

Centrala snittet

2011

195000

58

Centrala snittet

2012

180000

59

Centrala snittet

2013

180000

60

Centrala snittet

2014

184000

61

Centrala snittet

2015

191000

62

Centrala snittet

2016

190000

63

Centrala snittet

2017

183000

64

Centrala snittet

2018

180000

65

Centrala snittet

2019

181000

66

Centrala snittet

2020

164000

67

Centrala snittet

2021

173000

68

Centrala snittet

2022

172000

69

Yttre Ringvägssnittet

2000

120000

70

Yttre Ringvägssnittet

2001

123000

71

Yttre Ringvägssnittet

2002

127000

72

Yttre Ringvägssnittet

2003

132000

73

Yttre Ringvägssnittet

2004

138000

74

Yttre Ringvägssnittet

2005

146000

75

Yttre Ringvägssnittet

2006

151000

76

Yttre Ringvägssnittet

2007

158000

77

Yttre Ringvägssnittet

2008

159000

78

Yttre Ringvägssnittet

2009

161000

79

Yttre Ringvägssnittet

2010

157000

80

Yttre Ringvägssnittet

2011

159000

81

Yttre Ringvägssnittet

2012

162000

82

Yttre Ringvägssnittet

2013

162000

83

Yttre Ringvägssnittet

2014

169000

84

Yttre Ringvägssnittet

2015

172000

85

Yttre Ringvägssnittet

2016

173000

86

Yttre Ringvägssnittet

2017

175000

87

Yttre Ringvägssnittet

2018

177000

88

Yttre Ringvägssnittet

2019

182000

89

Yttre Ringvägssnittet

2020

173000

90

Yttre Ringvägssnittet

2021

180000

91

Yttre Ringvägssnittet

2022

178000

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Trenden ovan avser den totala sammanlagda trafikmängden vid alla tre här redovisade snitten i Malmö som alltså visar på en total ökning av biltrafiken sedan år 2000. Under år 2020 var den totala biltrafikmängden lägre än tidigare år, drygt 590 000 fordon, vilket troligen är en följd av coronapandemin och minskad inpendling. Under år 2021 och 2022 ökade biltrafikmängderna igen och uppgick till kring 645 000 fordon totalt sett.

Trafikmängden vid Centrala snittet ökade under år 2021 och 2022 och uppgick till strax över 170 000 fordon. Trafikmängden vid Kommungränssnittet visar totalt sett en ökande trend och låg de senatse två åren på 293 000 fordon. Biltrafiken i Yttre Ringvägssnittet uppvisar en liten men stadigt ökande trend sedan år 2000 och ligger nu kring 180 000 fordon.

Trafiken i Malmö studeras bland annat genom undersökningar av trafikmängderna över olika definierade geografiska områden eller snitt. Snitten utformas genom ett antal mätpunkter där antal passager per dygn mäts med återkommande frekvens. För att följa trafikutvecklingen i till exempel de centrala delarna av Malmö mäts trafiken i 27 olika mätpunkter, vilka bildar en ring innanför de stora gatorna i centrala delen av staden (Centrala snittet).

Senast uppdaterad: 2023-03-27