Gå direkt till sidans innehåll

Resvanor och trafikmätningar

Delområde SE. 4. 3

Malmöbornas resvanor undersöks vart femte år och resvanor med olika färdmedel kartläggs. Uppgifter på trafikmängder i Malmö sammanställs årligen och mängden vid ett antal snitt redovisas också här.

Senast uppdaterad: 2024-04-29