Gå direkt till sidans innehåll

Körsträcka med bil

Nyckeltal SE. 4.1. 1

På uppdrag av Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS) tar SCB årligen fram data kring körsträckor på kommunnivå. Uppgifter om körsträckor kommer från Transportstyrelsens register för samtliga provade fordon.

Total körsträcka för Malmös bilister

Rad-id Mätområde Datum Värde (mil)

0

Körsträcka per invånare

1999

466

1

Körsträcka per invånare

2000

488

2

Körsträcka per invånare

2005

542

3

Körsträcka per invånare

2008

581

4

Körsträcka per invånare

2009

571

5

Körsträcka per invånare

2010

563

6

Körsträcka per invånare

2011

478

7

Körsträcka per invånare

2012

461

8

Körsträcka per invånare

2013

460

9

Körsträcka per invånare

2014

463

10

Körsträcka per invånare

2015

466

11

Körsträcka per invånare

2016

480

12

Körsträcka per invånare

2017

487

13

Körsträcka per invånare

2018

471

14

Körsträcka per invånare

2019

469

15

Körsträcka per invånare

2020

434

16

Körsträcka per invånare

2021

446

17

Körsträcka per invånare

2022

446

18

Körsträcka per bil

1999

1209

19

Körsträcka per bil

2000

1211

20

Körsträcka per bil

2005

1165

21

Körsträcka per bil

2008

1280

22

Körsträcka per bil

2009

1259

23

Körsträcka per bil

2010

1229

24

Körsträcka per bil

2011

1156

25

Körsträcka per bil

2012

1130

26

Körsträcka per bil

2013

1118

27

Körsträcka per bil

2014

1114

28

Körsträcka per bil

2015

1127

29

Körsträcka per bil

2016

1128

30

Körsträcka per bil

2017

1114

31

Körsträcka per bil

2018

1103

32

Körsträcka per bil

2019

1063

33

Körsträcka per bil

2020

1025

34

Körsträcka per bil

2021

1055

35

Körsträcka per bil

2022

1072

Datakälla: RUS, SCB och Transportstyrelsen

Kommentar

Under år 2022 låg körsträckan per invånare i Malmö på samma nivå som året innan, 446 mil per invånare. Endast år 2020 var körsträckan per invånare lägre än de senaste två åren.

Körsträckan per bil i Malmö ökade med 17 mil per bil under år 2022 och uppgick därmed till 1072 mil per bil vilket är den längsta sträckan under de senaste fyra åren.

Körsträckorna både per bil och per invånare har de senaste tre-fyra åren varit de lägsta sedan år 1999. Minskningarna av körsträckorna började redan år 2019 men under 2020 var de som lägst vilket troligen berodde på coronapandemin. Därefter har de ökat något igen.

Senast uppdaterad: 2023-10-10