Gå direkt till sidans innehåll

Bilinnehav

Nyckeltal SE. 4.1. 2

SCB:s statistikregister för fordon baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige. På uppdrag av Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS) tar SCB årligen fram statistik på bilinnehavet på kommunnivå.

Personbilar per 1000 invånare i Malmö

Rad-id Datum Värde (stycken)

0

1974

309

1

1980

322

2

1990

368

3

1995

336

4

1998

352

5

2000

362

6

2003

365

7

2004

367

8

2005

378

9

2006

386

10

2007

394

11

2008

396

12

2009

395

13

2010

395

14

2011

354

15

2012

353

16

2013

359

17

2014

357

18

2015

359

19

2016

364

20

2017

363

21

2018

352

22

2019

352

23

2020

355

24

2021

357

25

2022

349

Datakälla: RUS, SCB, och Transportstyrelsen

Kommentar

Antalet personbilar per tusen invånare i Malmö minskade något under år 2022 och uppgick till 349 stycken. Detta var det lägsta antalet sedan år 1995.

Bilinnehavet har totalt sett ökat sedan mätseriens början år 1974 då antalet personbilar per tusen invånare uppgick till 309 stycken. Bilinnehavet har inte förändrats så mycket de senaste tolv åren utan legat på mellan 352 och 364 stycken per tusen invånare.

Minskningen med drygt 40 stycken bilar per tusen invånare i Malmö under år 2011 beror till stor del på omflyttningar av företag till andra kommuner.

Senast uppdaterad: 2023-10-10