Gå direkt till sidans innehåll

Stadsutveckling och boende

Huvudområde SE. 9

Här påbörjas en samling av nyckeltal som beskriver temaområdet "Stadsutveckling och boende" på lokal nivå i Malmö.

Fokusområdena kompletteras och utvecklas allt eftersom statistik på olika områden sammanställs och tillgängliggörs.

Hur staden byggs och utvecklas påverkar många olika områden såsom luft, buller, klimat, vatten med mera. Utformningen av den urbana miljön behöver förändras för att bättre kunna hantera de utmaningar som redan finns men som även kommer att uppstå framöver.

Malmö stad och samhället i övrigt arbetar på många områden för att förändra och förbättra den bebyggda urbana miljön såsom exempelvis inom klimatanpassning, avfallshantering och mobilitet. Att mäta och åskådliggöra resultatet av detta förändringsarbete är viktigt för att följa utvecklingen på temaområdet.

Statistik och uppgifter saknas i stor utsträckning på lokal nivå för detta temaområde. Uppgifter på kommunnivå efterfrågas ständigt och arbete med att ta fram statistik som är relevant för detta område pågår på olika sätt. Viss typ av statistik på området är också väldigt omfattande och tas endast fram vart femte år.

Senast uppdaterad: 2024-01-03