Gå direkt till sidans innehåll

Invånartäthet

Nyckeltal SE. 9.1. 1

För alla Sveriges tätorter finns i SCB statistikdatabas uppgifter om landareal och folkmängd vilket ger invånartätheten per tätort. Uppgifter för tätorterna inom Malmö kommun för åren 1990-2020 redovisas här.

Invånartäthet i kommunens tätorter

Rad-id Mätområde Datum Värde (Inv/km²)

0

Totalt

1990

3234

1

Totalt

1995

3310

2

Totalt

2000

3482

3

Totalt

2005

3488

4

Totalt

2010

3540

5

Totalt

2015

3693

6

Totalt

2018

3874

7

Totalt

2020

3909

8

Bunkeflostrand

1990

2260

9

Bunkeflostrand

1995

1969

10

Bunkeflostrand

2000

2054

11

Bunkeflostrand

2005

2410

12

Bunkeflostrand

2010

2863

13

Bunkeflostrand

2015

2740

14

Bunkeflostrand

2018

2854

15

Bunkeflostrand

2020

3032

16

Oxie

1990

3039

17

Oxie

1995

2934

18

Oxie

2000

2906

19

Oxie

2005

2802

20

Oxie

2010

2678

21

Oxie

2015

2291

22

Oxie

2018

2361

23

Oxie

2020

2406

24

Malmö

1990

3281

25

Malmö

1995

3390

26

Malmö

2000

3584

27

Malmö

2005

3584

28

Malmö

2010

3651

29

Malmö

2015

3915

30

Malmö

2018

4117

31

Malmö

2020

4150

32

Skumparp

2010

1329

33

Skumparp

2015

984

34

Skumparp

2018

1090

35

Skumparp

2020

1069

36

Tygelsjö

1990

2135

37

Tygelsjö

1995

2118

38

Tygelsjö

2000

2058

39

Tygelsjö

2005

2067

40

Tygelsjö

2010

2215

41

Tygelsjö

2015

1876

42

Tygelsjö

2018

1883

43

Tygelsjö

2020

1948

44

Vintrie

2000

1128

45

Vintrie

2005

1924

46

Vintrie

2010

2253

47

Vintrie

2015

1676

48

Vintrie

2018

1738

49

Vintrie

2020

1264

Datakälla: SCB

Kommentar

Totalt sett har de tätorter som redovisas här tillsammans ökat sin invånartäthet mellan år 1990 och 2018 vilket ses i den stigande trenden. För de enskilda tätorterna är det Malmö, Bunkeflostrand och Vintrie som ökat sin invånartäthet jämfört med det tidigaste redovisade året för respektive tätort. Oxie, Tygelsjö och även Skumparp har däremot minskat sin invånartäthet. Oxie utökades, eller växte ihop, med Kristineberg under tidsperioden medan Vintrie och Skumparp tillkom som tätorter år 2000 och 2010.

Förändringar har gjorts i metod och definition av tätorter i 2015 års statistik vilket innebär att tätorternas utbredning påverkas och därmed statistiken över befolkning och landareal. Uppgifterna för år 2015 och senare år är därför inte helt jämförbara med tidigare års siffror.

Antalet tätorter förändras med tiden då vissa orter växer och blir en tätort enligt definitionen nedan medan andra förlorar befolkning och upphör att vara en tätort. Ytterligare andra växer ihop med en annan tätort och upphör därmed att vara en egen.

Stad används inte som administrativ enhet i svensk statistik. Genom att avgränsa tätorter är det dock möjligt att redovisa befolkningskoncentrationer på ett mer noggrant sätt än vad som går att göra utifrån den administrativa kommunindelningen. Tätort definieras i korthet som en samling byggnader med minst 200 invånare och med högst 150 meter mellan husen. För mer utförliga definitioner se SCB.

Senast uppdaterad: 2022-10-19