Gå direkt till sidans innehåll

"Bäst att leva"

Nyckeltal SE. 9.4. 2

Tidningen Fokus genomför årligen en rankning av Sveriges kommuner utifrån var det är bäst att leva. Info om Malmös placering hämtas från publiceringen av denna redovisning.

Placering i tidningen Fokus årliga kommunrankning

Datakälla: Tidningen Fokus
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2020
Senaste värdet:
82 placering (2023)
Utgångsvärde:
244 placering (2020)

Kommentar

Malmö hamnade år 2023 på plats 82 i tidningen Fokus rankning "Bäst att leva". Rankningen har genomgått ytterligare en förändring och går därför inte att jämföra med de tidigare. Här redovisas dock Malmös placering i Fokus rankning även tidigare år. Ingen rankning gjordes år 2022.

Tidningen Fokus har, denna gång med hjälp av statistikföretaget Infostat, jämfört Sveriges kommuner inom nio delområden. Rankningen redovisar en totallista men görs även i nio delområden som tillsammans ska ge en bred bild av livsförutsättningarna är i olika delar av landet. Den nya undersökningens delområden är utbildning och skola, vård och omsorg, jobb och karriär, infrastruktur, trygghet, serviceutbud, fritid, privatekonomi samt offentlig ekonomi. För mer information hänvisas till tidningen Fokus.

År 2021 hamnade Malmö kommun i tidningen Fokus rankning "Bäst att leva" på plats 227, några platser bättre än föregående år. Rankningen genomgick en förändring år 2020 och gick därför inte helt att jämföra med de tidigare. Jämförelsen hade breddats och sammanlagt 210 faktorer undersöktes. Rankningen redovisade en totallista men gjordes även i tio huvudkategorier som anses som grundläggande för hur attraktivt det är att bosätta sig i en kommun. Utifrån olika faktabaser har tidningen vid rankningen år 2021 bedömt hur kommunerna presterar i tio kategorier: Arbetsmarknad och inkomster, Bostäder, Demografisk utveckling, Demokrati och jämställdhet, Kommunal ekonomi, Trygghet, Fritid och kultur, Miljö, Sociala förhållanden och hälsa samt Utbildning.

Det var inte någon större förändring under de fem åren 2014-2018 då Malmö hamnade på plats 25-39. Dessa år var rankningen mer vetenskaplig, jämfört med de tidigare, och större hänsyn togs till exempelvis till storstädernas diversifierade arbetsliv och den inneboende dynamiken i en heterogen befolkning. Rankningen gjordes då med hjälp av fem underkategorier och 43 variabler där bland annat huspriser, arbetslöshet, bredbandstillgång och antalet sportanläggningar granskades. Rankingen sammanställdes i samarbete med Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Senast uppdaterad: 2023-07-11