Gå direkt till sidans innehåll

Malmö stads miljöpåverkan

Huvudområde SE. 13

Malmö stad är en av Sveriges största offentliga inköpare. Organisationens alla verksamheter köper in en mängd olika varor och tjänster för att kunna driva sin service till Malmöborna.

Malmö stads organisation består av 13 förvaltningar som totalt sett har ungefär 25 800 anställda.

Tre förvaltningar ansvarar för utbildning, två förvaltningar ansvarar för kultur- och fritidsverksamheter och tre förvaltningar ansvarar för bistånd och insatser för äldre, funktionsnedsatta och människor som är utsatta eller inte kan försörja sig. Tre förvaltningar ansvarar för planeringen av staden och förvaltningen av den kommunala marken. Två av dessa förvaltningar är även myndigheter avseende plan- och bygglagen samt miljö- och livsmedelslagstiftningen. En förvaltning ansvarar för intern serviceverksamhet åt kommunens förvaltningar och bolag medan ytterligare en förvaltning ansvarar för att leda, samordna och följa upp Malmö stads verksamheter och bolag.

Senast uppdaterad: 2024-02-21