Gå direkt till sidans innehåll

Kväveoxidutsläpp

Nyckeltal SE. 2.2. 1

Beräkningar avseende kväveoxidutsläppen görs, för Malmös geografiska område, och redovisas på årsbasis i detta nyckeltal.

Utsläpp till luft av kväveoxider

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton)

0

Totalt

1980

11800

1

Totalt

1985

11700

2

Totalt

1990

10000

3

Totalt

1995

8240

4

Totalt

2000

5190

5

Totalt

2005

4040

6

Totalt

2010

3870

7

Totalt

2015

3030

8

Totalt

2020

2080

9

Totalt

2021

2010

10

Totalt

2022

1880

11

Industri och Energi

1980

4030

12

Industri och Energi

1985

3600

13

Industri och Energi

1990

1900

14

Industri och Energi

1995

1600

15

Industri och Energi

2000

1270

16

Industri och Energi

2005

965

17

Industri och Energi

2010

604

18

Industri och Energi

2015

366

19

Industri och Energi

2020

446

20

Industri och Energi

2021

422

21

Industri och Energi

2022

394

22

Vägtrafik

1980

4640

23

Vägtrafik

1985

4830

24

Vägtrafik

1990

4710

25

Vägtrafik

1995

3740

26

Vägtrafik

2000

2480

27

Vägtrafik

2005

1450

28

Vägtrafik

2010

1760

29

Vägtrafik

2015

1200

30

Vägtrafik

2020

836

31

Vägtrafik

2021

792

32

Vägtrafik

2022

695

33

Övrig trafik

1980

1950

34

Övrig trafik

1985

2060

35

Övrig trafik

1990

2180

36

Övrig trafik

1995

1800

37

Övrig trafik

2000

831

38

Övrig trafik

2005

921

39

Övrig trafik

2010

686

40

Övrig trafik

2015

525

41

Övrig trafik

2020

535

42

Övrig trafik

2021

535

43

Övrig trafik

2022

535

44

Arbetsmaskiner och redskap

1980

1160

45

Arbetsmaskiner och redskap

1985

1180

46

Arbetsmaskiner och redskap

1990

1220

47

Arbetsmaskiner och redskap

1995

1100

48

Arbetsmaskiner och redskap

2000

600

49

Arbetsmaskiner och redskap

2005

700

50

Arbetsmaskiner och redskap

2010

819

51

Arbetsmaskiner och redskap

2015

941

52

Arbetsmaskiner och redskap

2020

235

53

Arbetsmaskiner och redskap

2021

235

54

Arbetsmaskiner och redskap

2022

227

55

Övrigt

2020

26,0

56

Övrigt

2021

26,0

57

Övrigt

2022

26,0

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Kväveoxidutsläppen har sedan år 1980 minskat med 84 procent i Malmö. Minskningen har skett inom alla sektorer men det är trafiken som står för den största delen av minskningen. En större uppdatering av utsläppen från arbetsmaskiner gjordes mellan år 2015 och 2020.

Kväveoxider kommer främst från utsläpp av bilavgaser, men även utsläpp från arbetsmaskiner, sjöfart, industrier och energiproduktion är betydande. Kväveoxidutsläppen orsakar problem med övergödning av vatten och mark. Sjöar växer igen, algblomningen ökar och flora och fauna förändras. Kvävedioxid bidrar också till försurning och skador på växtligheten genom bildning av ozon, samt korrosion och nedbrytning av kulturföremål.

Senast uppdaterad: 2023-11-27