Gå direkt till sidans innehåll

Energianvändning

Delområde SE. 3. 1

Statistik sammanställs årligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) avseende den totala användningen av energi i Sverige. Här redovisas både den totala energianvändningen och per invånare inom Malmös geografiska område.

Den totala energianvändningen i Malmö ökade endast med knappt 25 GWh under år 2022, jämfört med året innan, och ligger strax under 2019 års användning. Därmed är energianvändningen år 2020, 6050 GWh, fortfarande den lägsta under den redovisade tidsperioden. Under åren 2016-2018 uppgick minskningen till mer än 100 GWh per år vilket resulterade i 380 GWh totalt sett. Dessförinnan förändrades den totala energianvändningen inte så mycket utan pendlade kring 7000 GWh per år ända sedan 1990-talet.

Energianvändningen per person fortsätter att minska i Malmö då den var lägre under år 2022 jämfört med året innan. År 2020 uppvisade det lägsta värdet, 17,4 MWh/person, under hela den redovisade perioden sedan år 1990. Minskningen sedan år 2004 beror delvis även på Malmös befolkningsökning, som uppgått till cirka 5000 personer årligen alltsedan år 2006.

För att nå målet i "Energistrategi för Malmö 2022-2030", att den totala energianvändningen i Malmös geografiska område har inte ökat år 2030 jämfört med år 2019, krävs mycket arbete för att den totala energianvändningen inte ska öka trots en hög befolkningsökning. För att dessutom nå målet om 70 procents minskning av växthusgaserna i Malmö mellan år 1990 och 2030 behöver också energianvändningen i hela samhället fortsätta att minska och energin användas så effektivt som möjligt.

Senast uppdaterad: 2024-03-11