Gå direkt till sidans innehåll

Avfall och återvinning

Huvudområde SE.11

Avfall uppstår i dagens samhälle på många områden. I Sverige lever vi idag som om vi hade naturresurser motsvarande fyra jordklot. Dagens resurshantering ger upphov till stora avfallsmängder.

Den övervägande delen av nyckeltalen på fokusområdet "Avfallsmängder" visar på positiva trender. De totala hushållsavfallsmängderna ligger fortfarande på en hög nivå medan mängden hushållsavfall per invånare och restavfallsmängderna har minska under de senaste tio åren. Insamlingen av farligt avfall ligger på en något lägre nivå de senaste tio åren jämfört med tidigare vilket kan bero på att användningen av produkter med farliga ämnen minskar men också på att allt farligt avfall inte samlas in.

På fokusområdet "Behandling och materialåtervinning" visar den övervägande delen av nyckeltalen på positiva trender. Andelen avfall som materialåtervinns eller tas omhand genom biologisk behandling ökar dock endast något och en stor del av förpackningarna lämnas inte in för återvinning utan slängs i soppåsen och bränns. Däremot ökar matavfallsinsamlingen medan matsvinnet minskar vilket innebär positiva trender för dessa båda nyckeltal.

Senast uppdaterad: 2022-07-18