Gå direkt till sidans innehåll

Restavfall

Nyckeltal SE. 11.1. 4

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur mycket avfall som samlas in. Nedanstående statistik är hämtad från deras uppföljningar.

Total mängd insamlat restavfall

Rad-id Datum Värde (kton)

0

2000

69,2

1

2001

69,3

2

2002

70,4

3

2003

69,8

4

2004

71,8

5

2005

72,2

6

2006

75,0

7

2007

76,9

8

2008

75,0

9

2009

73,9

10

2010

72,7

11

2011

77,9

12

2012

76,2

13

2013

73,2

14

2014

70,5

15

2015

69,5

16

2016

69,3

17

2017

69,2

18

2018

68,7

19

2019

65,9

20

2020

61,9

21

2021

62,0

22

2022

60,4

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Under år 2022 uppgick den totala mängden insamlat restavfall till 60,4 kton, vilket var den lägsta mängden under den redovisade perioden alltsedan år 2000. Den totala mängden insamlat restavfall har varierat sedan år 2000 med två toppar år 2007 och 2011 på 77 och 78 kton. Den ökande befolkningen i Malmö medför däremot att restavfallsmängderna per person minskar fortare, se nyckeltalet "Restavfall per invånare".

Restavfall är det avfall som slängs i den vanliga soppåsen. Energin i restavfallet tas tillvara som värme till fjärrvärmesystemet genom förbränning i Sysav:s anläggning.

Senast uppdaterad: 2023-06-08