Gå direkt till sidans innehåll

Grovavfall per invånare

Nyckeltal SE. 11.1. 8

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur mycket avfall som samlas in. Nedanstående statistik är hämtad från deras uppföljningar.

Total mängd insamlat grovavfall per invånare

Rad-id Datum Värde (kg/person)

0

2000

88,9

1

2001

73,4

2

2002

67,8

3

2003

69,2

4

2004

67,2

5

2005

75,6

6

2006

79,7

7

2007

81,9

8

2008

79,2

9

2009

70,6

10

2010

67,7

11

2011

56,4

12

2012

53,0

13

2013

49,6

14

2014

59,6

15

2015

55,0

16

2016

54,0

17

2017

57,0

18

2018

55,4

19

2019

56,7

20

2020

54,2

21

2021

47,8

22

2022

37,8

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Mängden grovavfall per invånare i Malmö uppgick år 2022 till 37,8 kg vilket är den lägsta mängden under den redovisade perioden alltsedan år 2000. Minskningen beror dels på att den totala mängden insamlat grovavfall har minskat dels på att Malmös befolkning har ökat, med omkring 5000 personer årligen alltsedan år 2006.

Sedan år 2009 beräknas dessutom detta nyckeltal i enlighet med Avfall Sveriges beräkningssätt där de utgår från ett justerat invånarantal som innebär att hänsyn tas till fritidshus, gästnätter och in-/utpendling i kommunen. Åren dessförinnan beräknas nyckeltalet per fast boende invånare i kommunen och år (31 december samma år).

Grovavfall är det avfall som inte får plats i sopkärlen, såsom bokhyllor, bord, soffor och sängar. Energin i grovavfallet tas tillvara som värme till fjärrvärmesystemet genom förbränning i Sysav:s anläggning.

Senast uppdaterad: 2023-06-08