Gå direkt till sidans innehåll

Farligt avfall

Nyckeltal SE. 11.1. 6

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur mycket avfall som samlas in. Nedanstående statistik är hämtad från deras uppföljningar.

Total mängd insamlat farligt avfall

Rad-id Datum Värde (ton)

0

2000

352,502

1

2001

387,217

2

2002

432,036

3

2003

382,101

4

2004

384,264

5

2005

363,472

6

2006

375,753

7

2007

407,92

8

2008

415,401

9

2009

409,505

10

2010

379,011

11

2011

319,244

12

2012

313,663

13

2013

333,751

14

2014

308,319

15

2015

290,317

16

2016

168,572

17

2017

270,924

18

2018

339,313

19

2019

345

20

2020

349,643

21

2021

1137,61

22

2022

946,649

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Den totala insamlade mängden farligt avfall ökade under år 2021 och uppgick till drygt 1100 ton. Det är tre gånger högre än tidigare år då mängden legat kring 350 ton. Orsaken till den stora insamlingsmängden år 2021 beror på att denna fraktion utökats med en del material som VA SYD tidigare inte har haft mätningar på. Bland annat har tryckimpregnerat trä tillkommit vilket år 2021 därför utgör en stor andel av farligt avfall.

Statistiken uppvisar en varierande men dock totalt sett minskande trend mellan år 2000 och 2020. Under åren 2011-2020 har insamlingen av farligt avfall legat på en lite lägre nivå jämfört med 2000-talets första elva år. Om detta är positivt eller negativt är svårt att avgöra då det dels kan bero på en minskad användning av produkter med farliga ämnen dels på att inte allt det farliga avfallet som uppkommer samlas in.

Den insamlade mängden farligt avfall var väldigt låg år 2016 och uppgick endast till knappt 170 ton. Orsaken till den låga insamlingsmängden är oklar men Malmöborna verkade inte slänga det i den vanliga soppåsen då man inte kunde se någon ökning av det farliga avfallet i restavfallet under det året.

För att förhindra att farliga ämnen från avfall sprids är det viktigt att så mycket farligt avfall som möjligt samlas in. Det är dock positivt om så lite produkter som möjligt med farliga ämnen används, så att även mängden farligt avfall som uppstår minimeras.

Senast uppdaterad: 2023-06-08