Gå direkt till sidans innehåll

Årsmedelhalter

Nyckeltal SE. 2.4. 3

Kvävedioxidhalter mäts kontinuerligt i taknivå på Rådhuset i Malmö. Årsmedelhalterna för denna mätplats redovisas i detta nyckeltal.

Årsmedelhalter av kvävedioxid i taknivå

Rad-id Datum Värde (µg/m³)

0

1984

34,84

1

1985

37,61

2

1986

31,29

3

1987

31,9

4

1988

29,51

5

1989

26,87

6

1990

21,29

7

1991

19,56

8

1992

22,34

9

1993

25,63

10

1994

21,35

11

1995

21,97

12

1996

24,61

13

1997

26,22

14

1998

21,83

15

1999

23,54

16

2000

22,84

17

2001

21,09

18

2002

20,26

19

2003

20,8

20

2004

19,47

21

2005

20,63

22

2006

19,24

23

2007

17,3

24

2008

17,08

25

2009

16,72

26

2010

19,05

27

2011

17,87

28

2012

15,74

29

2013

16,66

30

2014

15,14

31

2015

13,81

32

2016

14,21

33

2017

11,61

34

2018

12,02

35

2019

10,33

36

2020

9,77

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Kvävedioxidhalterna har, sett som årsmedelvärde i taknivå, halverats sedan mitten av 80-talet vid mätplatsen på Rådhuset. Under de senaste åren har halterna legat strax under 15 µg/m³, vilket är ungefär 40 % av gällande miljökvalitetsnorm.

Mätningar i taknivå representerar en för befolkningen genomsnittlig exponering, det vill säga en centralt belägen plats som inte är direkt påverkad av närliggande utsläppskällor (så kallad urban bakgrund).

Senast uppdaterad: 2023-11-27