Gå direkt till sidans innehåll

Årsmedelhalter

Nyckeltal SE. 2.4. 3

Kvävedioxidhalter mäts kontinuerligt i taknivå på Rådhuset i Malmö. Årsmedelhalterna för denna mätplats redovisas i detta nyckeltal.

Årsmedelhalter av kvävedioxid i taknivå

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1984
Senaste värdet:
9,77 µg/m³ (2020)
Utgångsvärde:
34,84 µg/m³ (1984)

Kommentar

Kvävedioxidhalterna har, sett som årsmedelvärde i taknivå, halverats sedan mitten av 80-talet vid mätplatsen på Rådhuset. Under de senaste åren har halterna legat strax under 15 µg/m³, vilket är ungefär 40 % av gällande miljökvalitetsnorm.

Mätningar i taknivå representerar en för befolkningen genomsnittlig exponering, det vill säga en centralt belägen plats som inte är direkt påverkad av närliggande utsläppskällor (så kallad urban bakgrund).

Senast uppdaterad: 2023-11-27