Badvattenkvalitet

Havs- och vattenmyndigheten sammanställer information och klassar Sveriges badplatser. Här redovisas information om Malmös inrapporterade badplatser.

Badvattenkvalitet vid kommunens badplatser i Öresund

Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Totalt godkända

2008

3

1

Totalt godkända

2009

4

2

Totalt godkända

2010

4

3

Totalt godkända

2011

4

4

Totalt godkända

2012

5

5

Totalt godkända

2013

4

6

Totalt godkända

2014

4

7

Totalt godkända

2015

4

8

Totalt godkända

2016

4

9

Totalt godkända

2017

5

10

Totalt godkända

2018

5

11

Totalt godkända

2019

5

12

Utmärkt kvalitet

2008

3

13

Utmärkt kvalitet

2009

3

14

Utmärkt kvalitet

2010

3

15

Utmärkt kvalitet

2011

4

16

Utmärkt kvalitet

2012

5

17

Utmärkt kvalitet

2013

3

18

Utmärkt kvalitet

2014

3

19

Utmärkt kvalitet

2015

3

20

Utmärkt kvalitet

2016

3

21

Utmärkt kvalitet

2017

3

22

Utmärkt kvalitet

2018

4

23

Utmärkt kvalitet

2019

5

24

Bra kvalitet

2009

1

25

Bra kvalitet

2010

1

26

Bra kvalitet

2013

1

27

Bra kvalitet

2014

1

28

Bra kvalitet

2015

1

29

Bra kvalitet

2016

1

30

Bra kvalitet

2017

1

31

Bra kvalitet

2018

1

32

Tillfredsställande kvalitet

2017

1

33

Dålig kvalitet

2008

1

34

Dålig kvalitet

2016

1

35

Otillräckligt provtagen

2015

1

36

Ej klassificerad

2009

1

37

Ej klassificerad

2013

1

38

Ej klassificerad

2014

1

Datakälla: Havs- och vattenmyndigheten

Kommentar

Klassificeringen på årsbasis har varierat lite under åren. Totalt sett har kvaliteten förbättrats sedan år 2008 och samtliga fem redovisade badplatser i Malmö klassades år 2019 som att ha utmärkt kvalitet. Under säsongerna 2010 och 2011 togs inga prover på Sundspromenaden då området byggdes om och anpassades för att kunna vara en offentlig badplats.

Badvattenkvaliteten kontrolleras vid Malmös fem officiella strandbadplatser under badsäsongen. De strandbad där provtagning görs är Klagshamns badplats, Ribersborgs kallbadhus, Scaniabadplatsen, Sibbarps kallbadhus och Sundspromenaden. Mer information om badplatserna och provtagningen finns på Havs- och vattenmyndighetens sida "badplatsen", se länken nedan.

I Sverige som helhet är drygt 86 procent av de svenska EU-baden klassificerade som utmärkta medan drygt 5 procent är bra och nästan 2 procent är tillfredsställande. Dessa 94 procent utgör 410 klassificerade badplatser i landet.

Senast uppdaterad: 2020-06-04