Kvävehalter i vattendragen

3-års rullande medelvärde av totalkvävehalterna beräknas utifrån den vattenprovtagning som bedrivs, i varierande omfattning, i de fem redovisade vattendragen.

3-års rullande medelvärde av totalkväve i fem vattendrag.

Mätområde Datum Värde (mg/l)

0

Totalt

1991

26,54

1

Totalt

1992

28,63

2

Totalt

1993

30,15

3

Totalt

1994

26,46

4

Totalt

1995

22,76

5

Totalt

1996

30,77

6

Totalt

1997

29,32

7

Totalt

1998

27,84

8

Totalt

1999

27,58

9

Totalt

2000

25,64

10

Totalt

2001

29,34

11

Totalt

2002

27,15

12

Totalt

2003

28,41

13

Totalt

2004

25,80

14

Totalt

2005

31,56

15

Totalt

2006

30,99

16

Totalt

2007

36,14

17

Totalt

2008

29,99

18

Totalt

2009

27,31

19

Totalt

2010

27,99

20

Totalt

2011

25,84

21

Totalt

2012

23,20

22

Totalt

2013

25,13

23

Totalt

2014

26,32

24

Totalt

2015

26,51

25

Totalt

2016

23,99

26

Totalt

2017

22,30

27

Totalt

2018

26,10

28

Sege å

2001

4,10

29

Sege å

2002

3,59

30

Sege å

2003

3,76

31

Sege å

2004

3,58

32

Sege å

2005

4,15

33

Sege å

2006

3,78

34

Sege å

2007

3,96

35

Sege å

2008

3,26

36

Sege å

2009

3,25

37

Sege å

2010

3,23

38

Sege å

2011

3,12

39

Sege å

2012

3,04

40

Sege å

2013

3,04

41

Sege å

2014

3,24

42

Sege å

2015

3,21

43

Sege å

2016

3,28

44

Sege å

2017

3,20

45

Sege å

2018

3,65

46

Risebergabäcken

2007

4,96

47

Risebergabäcken

2008

3,99

48

Risebergabäcken

2009

3,72

49

Risebergabäcken

2010

3,44

50

Risebergabäcken

2011

3,46

51

Risebergabäcken

2012

3,16

52

Risebergabäcken

2013

3,23

53

Risebergabäcken

2014

3,11

54

Risebergabäcken

2015

3,10

55

Risebergabäcken

2016

3,04

56

Risebergabäcken

2017

2,91

57

Risebergabäcken

2018

3,11

58

Tygelsjöbäcken

1991

15,79

59

Tygelsjöbäcken

1992

16,82

60

Tygelsjöbäcken

1993

17,09

61

Tygelsjöbäcken

1994

15,32

62

Tygelsjöbäcken

1995

13,73

63

Tygelsjöbäcken

1996

12,37

64

Tygelsjöbäcken

1997

14,37

65

Tygelsjöbäcken

1998

14,40

66

Tygelsjöbäcken

1999

14,17

67

Tygelsjöbäcken

2000

14,36

68

Tygelsjöbäcken

2001

15,03

69

Tygelsjöbäcken

2002

14,97

70

Tygelsjöbäcken

2003

14,80

71

Tygelsjöbäcken

2004

13,17

72

Tygelsjöbäcken

2005

14,49

73

Tygelsjöbäcken

2006

13,67

74

Tygelsjöbäcken

2007

13,32

75

Tygelsjöbäcken

2008

11,74

76

Tygelsjöbäcken

2009

11,22

77

Tygelsjöbäcken

2010

11,53

78

Tygelsjöbäcken

2011

10,28

79

Tygelsjöbäcken

2012

9,12

80

Tygelsjöbäcken

2013

9,79

81

Tygelsjöbäcken

2014

10,40

82

Tygelsjöbäcken

2015

10,51

83

Tygelsjöbäcken

2016

10,12

84

Tygelsjöbäcken

2017

9,19

85

Tygelsjöbäcken

2018

10,92

86

Skumparpsdiket

1996

11,51

87

Skumparpsdiket

1997

9,00

88

Skumparpsdiket

1998

8,66

89

Skumparpsdiket

1999

8,71

90

Skumparpsdiket

2000

7,33

91

Skumparpsdiket

2001

6,32

92

Skumparpsdiket

2002

5,65

93

Skumparpsdiket

2003

6,41

94

Skumparpsdiket

2004

5,89

95

Skumparpsdiket

2005

7,81

96

Skumparpsdiket

2006

7,78

97

Skumparpsdiket

2007

8,11

98

Skumparpsdiket

2008

6,63

99

Skumparpsdiket

2009

6,10

100

Skumparpsdiket

2010

6,51

101

Skumparpsdiket

2011

6,06

102

Skumparpsdiket

2012

5,38

103

Skumparpsdiket

2013

6,14

104

Skumparpsdiket

2014

6,49

105

Skumparpsdiket

2015

6,54

106

Skumparpsdiket

2016

5,82

107

Skumparpsdiket

2017

5,57

108

Skumparpsdiket

2018

6,91

109

Bunkeflodiket

1991

10,74

110

Bunkeflodiket

1992

11,81

111

Bunkeflodiket

1993

13,06

112

Bunkeflodiket

1994

11,14

113

Bunkeflodiket

1995

9,03

114

Bunkeflodiket

1996

6,89

115

Bunkeflodiket

1997

5,95

116

Bunkeflodiket

1998

4,78

117

Bunkeflodiket

1999

4,70

118

Bunkeflodiket

2000

3,96

119

Bunkeflodiket

2001

3,90

120

Bunkeflodiket

2002

2,95

121

Bunkeflodiket

2003

3,44

122

Bunkeflodiket

2004

3,17

123

Bunkeflodiket

2005

5,11

124

Bunkeflodiket

2006

5,77

125

Bunkeflodiket

2007

5,79

126

Bunkeflodiket

2008

4,36

127

Bunkeflodiket

2009

3,02

128

Bunkeflodiket

2010

3,28

129

Bunkeflodiket

2011

2,92

130

Bunkeflodiket

2012

2,51

131

Bunkeflodiket

2013

2,93

132

Bunkeflodiket

2014

3,08

133

Bunkeflodiket

2015

3,15

134

Bunkeflodiket

2016

1,72

135

Bunkeflodiket

2017

1,43

136

Bunkeflodiket

2018

1,50

Datakälla: Segeåns Vattenråd och Malmö stad

Kommentar

En svagt minskande trend kan totalt sett utläsas för halterna av totalkväve sedan år 2007 då samtliga vattendrag provtagits. För att jämna ut stora skillnader mellan åren som beror på nederbördens variationer redovisas här rullande 3-årsmedelvärden.

År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965. År 2006 påbörjades provtagning även i Risebergabäcken.

Senast uppdaterad: 2020-05-13