Fosforhalter i vattendragen

3-års rullande medelvärde av totalfosforhalterna beräknas utifrån den vattenprovtagning som bedrivs, i varierande omfattning, i de fem redovisade vattendragen.

3-års rullande medelvärde av totalfosfor i fem vattendrag.

Mätområde Datum Värde (mg/l)

0

Totalt

1991

0,87

1

Totalt

1992

0,72

2

Totalt

1993

0,59

3

Totalt

1994

0,53

4

Totalt

1995

0,61

5

Totalt

1996

1,10

6

Totalt

1997

1,03

7

Totalt

1998

0,69

8

Totalt

1999

0,58

9

Totalt

2000

0,49

10

Totalt

2001

0,65

11

Totalt

2002

0,69

12

Totalt

2003

0,73

13

Totalt

2004

0,80

14

Totalt

2005

0,78

15

Totalt

2006

0,70

16

Totalt

2007

0,72

17

Totalt

2008

0,66

18

Totalt

2009

0,60

19

Totalt

2010

0,52

20

Totalt

2011

0,49

21

Totalt

2012

0,50

22

Totalt

2013

0,53

23

Totalt

2014

0,55

24

Totalt

2015

0,54

25

Totalt

2016

0,52

26

Totalt

2017

0,50

27

Sege å

2001

0,14

28

Sege å

2002

0,14

29

Sege å

2003

0,12

30

Sege å

2004

0,10

31

Sege å

2005

0,11

32

Sege å

2006

0,11

33

Sege å

2007

0,11

34

Sege å

2008

0,10

35

Sege å

2009

0,10

36

Sege å

2010

0,10

37

Sege å

2011

0,10

38

Sege å

2012

0,10

39

Sege å

2013

0,10

40

Sege å

2014

0,10

41

Sege å

2015

0,11

42

Sege å

2016

0,10

43

Sege å

2017

0,09

44

Risebergabäcken

2007

0,12

45

Risebergabäcken

2008

0,12

46

Risebergabäcken

2009

0,11

47

Risebergabäcken

2010

0,08

48

Risebergabäcken

2011

0,08

49

Risebergabäcken

2012

0,08

50

Risebergabäcken

2013

0,10

51

Risebergabäcken

2014

0,09

52

Risebergabäcken

2015

0,09

53

Risebergabäcken

2016

0,07

54

Risebergabäcken

2017

0,08

55

Tygelsjöbäcken

1991

0,32

56

Tygelsjöbäcken

1992

0,24

57

Tygelsjöbäcken

1993

0,21

58

Tygelsjöbäcken

1994

0,21

59

Tygelsjöbäcken

1995

0,26

60

Tygelsjöbäcken

1996

0,30

61

Tygelsjöbäcken

1997

0,34

62

Tygelsjöbäcken

1998

0,31

63

Tygelsjöbäcken

1999

0,31

64

Tygelsjöbäcken

2000

0,31

65

Tygelsjöbäcken

2001

0,32

66

Tygelsjöbäcken

2002

0,36

67

Tygelsjöbäcken

2003

0,34

68

Tygelsjöbäcken

2004

0,37

69

Tygelsjöbäcken

2005

0,35

70

Tygelsjöbäcken

2006

0,36

71

Tygelsjöbäcken

2007

0,31

72

Tygelsjöbäcken

2008

0,28

73

Tygelsjöbäcken

2009

0,23

74

Tygelsjöbäcken

2010

0,19

75

Tygelsjöbäcken

2011

0,17

76

Tygelsjöbäcken

2012

0,19

77

Tygelsjöbäcken

2013

0,21

78

Tygelsjöbäcken

2014

0,24

79

Tygelsjöbäcken

2015

0,25

80

Tygelsjöbäcken

2016

0,25

81

Tygelsjöbäcken

2017

0,24

82

Skumparpsdiket

1996

0,43

83

Skumparpsdiket

1997

0,37

84

Skumparpsdiket

1998

0,20

85

Skumparpsdiket

1999

0,16

86

Skumparpsdiket

2000

0,12

87

Skumparpsdiket

2001

0,12

88

Skumparpsdiket

2002

0,11

89

Skumparpsdiket

2003

0,18

90

Skumparpsdiket

2004

0,21

91

Skumparpsdiket

2005

0,22

92

Skumparpsdiket

2006

0,16

93

Skumparpsdiket

2007

0,12

94

Skumparpsdiket

2008

0,08

95

Skumparpsdiket

2009

0,08

96

Skumparpsdiket

2010

0,07

97

Skumparpsdiket

2011

0,08

98

Skumparpsdiket

2012

0,07

99

Skumparpsdiket

2013

0,08

100

Skumparpsdiket

2014

0,08

101

Skumparpsdiket

2015

0,08

102

Skumparpsdiket

2016

0,07

103

Skumparpsdiket

2017

0,02

104

Bunkeflodiket

1991

0,55

105

Bunkeflodiket

1992

0,48

106

Bunkeflodiket

1993

0,38

107

Bunkeflodiket

1994

0,32

108

Bunkeflodiket

1995

0,35

109

Bunkeflodiket

1996

0,37

110

Bunkeflodiket

1997

0,32

111

Bunkeflodiket

1998

0,17

112

Bunkeflodiket

1999

0,10

113

Bunkeflodiket

2000

0,05

114

Bunkeflodiket

2001

0,06

115

Bunkeflodiket

2002

0,08

116

Bunkeflodiket

2003

0,10

117

Bunkeflodiket

2004

0,11

118

Bunkeflodiket

2005

0,09

119

Bunkeflodiket

2006

0,07

120

Bunkeflodiket

2007

0,06

121

Bunkeflodiket

2008

0,09

122

Bunkeflodiket

2009

0,09

123

Bunkeflodiket

2010

0,08

124

Bunkeflodiket

2011

0,05

125

Bunkeflodiket

2012

0,05

126

Bunkeflodiket

2013

0,05

127

Bunkeflodiket

2014

0,03

128

Bunkeflodiket

2015

0,02

129

Bunkeflodiket

2016

0,02

130

Bunkeflodiket

2017

0,07

Datakälla: Segeåns Vattenråd och Miljöförvaltningen

Kommentar

En svagt minskande trend kan totalt sett utläsas för halterna av totalfosfor sedan år 2007 då samtliga vattendrag provtagits. För att jämna ut stora skillnader mellan åren som beror på nederbördens variationer redovisas här rullande 3-årsmedelvärden.

År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965. År 2006 påbörjades provtagning även i Risebergabäcken.

Senast uppdaterad: 2019-10-09