Bilresor

Nyckeltalet baseras på Malmö stads resvaneundersökning som genomförs vart femte år. Nyckeltalet visar hur stor andel av det totala antalet resor till arbete/skola som görs med bil.

Andelen bilresor till arbete/skola i Malmö

Datakälla: Gatukontoret

Kommentar

Andelen som tar bilen till skola och arbete har minskat från 43 % till 31 % under tioårsperioden där den största förändringen skedde mellan år 2003 och 2008.