Bil, moped och cykel

Trafikmängderna i Malmö mäts, på ett flertal platser, varje år och samlas i Gatukontorets trafikdatabas. Nedan visas antal bilar, mopeder och cyklar vid två mätsnitt i Malmö.

Antal bilar, mopeder och cyklar per medelvardagsdygn vid två snitt i Malmö

Mätområde Datum Värde (stycken)

Cykel och moped totalt

2003

54140

Cykel och moped totalt

2004

57255

Cykel och moped totalt

2005

58765

Cykel och moped totalt

2006

56130

Cykel och moped totalt

2007

61535

Cykel och moped totalt

2008

70530

Cykel och moped totalt

2009

71790

Cykel och moped totalt

2010

75330

Cykel och moped totalt

2011

73290

Cykel och moped totalt

2012

85270

Cykel och moped totalt

2013

85510

Cykel och moped totalt

2014

94100

Cykel och moped totalt

2015

91220

Cykel och moped totalt

2016

97190

Cykel och moped totalt

2017

98410

Bil Västra Hamnensnittet

2003

12700

Bil Västra Hamnensnittet

2004

17600

Bil Västra Hamnensnittet

2005

28000

Bil Västra Hamnensnittet

2006

30900

Bil Västra Hamnensnittet

2007

33100

Bil Västra Hamnensnittet

2008

35700

Bil Västra Hamnensnittet

2009

33400

Bil Västra Hamnensnittet

2010

35500

Bil Västra Hamnensnittet

2011

30000

Bil Västra Hamnensnittet

2012

27100

Bil Västra Hamnensnittet

2013

29200

Bil Västra Hamnensnittet

2014

29200

Bil Västra Hamnensnittet

2015

27300

Bil Västra Hamnensnittet

2016

29900

Bil Västra Hamnensnittet

2017

32800

Moped och cykel Västra Hamnensnittet

2003

4780

Moped och cykel Västra Hamnensnittet

2004

5875

Moped och cykel Västra Hamnensnittet

2005

6385

Moped och cykel Västra Hamnensnittet

2006

6090

Moped och cykel Västra Hamnensnittet

2007

7405

Moped och cykel Västra Hamnensnittet

2008

8090

Moped och cykel Västra Hamnensnittet

2009

7600

Moped och cykel Västra Hamnensnittet

2010

7490

Moped och cykel Västra Hamnensnittet

2011

6390

Moped och cykel Västra Hamnensnittet

2012

10610

Moped och cykel Västra Hamnensnittet

2013

10180

Moped och cykel Västra Hamnensnittet

2014

8850

Moped och cykel Västra Hamnensnittet

2015

12360

Moped och cykel Västra Hamnensnittet

2016

12490

Moped och cykel Västra Hamnensnittet

2017

14130

Bil Centrala snittet

2003

228300

Bil Centrala snittet

2004

228000

Bil Centrala snittet

2005

210100

Bil Centrala snittet

2006

211800

Bil Centrala snittet

2007

218300

Bil Centrala snittet

2008

211000

Bil Centrala snittet

2009

207500

Bil Centrala snittet

2010

204300

Bil Centrala snittet

2011

202800

Bil Centrala snittet

2012

186400

Bil Centrala snittet

2013

185200

Bil Centrala snittet

2014

185900

Bil Centrala snittet

2015

193100

Bil Centrala snittet

2016

193400

Bil Centrala snittet

2017

193900

Moped och cykel Centrala snittet

2003

49360

Moped och cykel Centrala snittet

2004

51380

Moped och cykel Centrala snittet

2005

52380

Moped och cykel Centrala snittet

2006

50040

Moped och cykel Centrala snittet

2007

54130

Moped och cykel Centrala snittet

2008

62440

Moped och cykel Centrala snittet

2009

64190

Moped och cykel Centrala snittet

2010

67840

Moped och cykel Centrala snittet

2011

66900

Moped och cykel Centrala snittet

2012

74660

Moped och cykel Centrala snittet

2013

75330

Moped och cykel Centrala snittet

2014

85250

Moped och cykel Centrala snittet

2015

78860

Moped och cykel Centrala snittet

2016

84700

Moped och cykel Centrala snittet

2017

84280

Datakälla: Gatukontoret

Kommentar

Trenden ovan avser den totala mängden cyklar och mopeder vid Centrala snittet och Västra Hamnensnittet. Den visar på en total ökning av cykel- och mopedtrafiken vid dessa två mätsnitt i Malmö. Biltrafiken i Centrala snittet visar totalt sett på en nedåtgående trend under perioden 2003-2017 även om en liten ökning kan ses under de senaste tre åren. Moped- och cykeltrafiken vid Centrala snittet uppvisar under perioden 2003-2017 en ökande trend. I Västra Hamnensnittet var biltrafiken som högst år 2008 för att därefter minska och sedan återigen öka de senaste två åren. Moped- och cykeltrafiken i Västra Hamnensnittet visar på en väldigt svagt ökande trend från år 2003 till 2017.

Trafiken i Malmö studeras bland annat genom undersökningar av trafikmängderna över olika definierade geografiska områden eller snitt. Snitten utformas genom ett antal mätpunkter där antal passager per dygn mäts med återkommande frekvens. För att följa trafikutvecklingen i de centrala delarna av Malmö mäts trafiken i 27 olika mätpunkter, vilka bildar en ring innanför de stora gatorna i centrala delen av staden (centralsnittet).

Senast uppdaterad: 2019-04-08