Bil, moped och cykel

Trafikmängderna i Malmö mäts, på ett flertal platser, varje år och samlas i Gatukontorets trafikdatabas. Nedan visas antal bilar, mopeder och cyklar vid två mätsnitt i Malmö.

Antal bilar, mopeder och cyklar per medelvardagsdygn vid två snitt i Malmö
Mätområde Datum Värde
Cykel och moped totalt 2003 54140
Cykel och moped totalt 2004 57255
Cykel och moped totalt 2005 58765
Cykel och moped totalt 2006 56130
Cykel och moped totalt 2007 61535
Cykel och moped totalt 2008 70530
Cykel och moped totalt 2009 71790
Cykel och moped totalt 2010 75330
Cykel och moped totalt 2011 73290
Cykel och moped totalt 2012 85270
Cykel och moped totalt 2013 85510
Cykel och moped totalt 2014 94100
Cykel och moped totalt 2015 91220
Cykel och moped totalt 2016 97190
Cykel och moped totalt 2017 98410
Bil Västra Hamnensnittet 2003 12700
Bil Västra Hamnensnittet 2004 17600
Bil Västra Hamnensnittet 2005 28000
Bil Västra Hamnensnittet 2006 30900
Bil Västra Hamnensnittet 2007 33100
Bil Västra Hamnensnittet 2008 35700
Bil Västra Hamnensnittet 2009 33400
Bil Västra Hamnensnittet 2010 35500
Bil Västra Hamnensnittet 2011 30000
Bil Västra Hamnensnittet 2012 27100
Bil Västra Hamnensnittet 2013 29200
Bil Västra Hamnensnittet 2014 29200
Bil Västra Hamnensnittet 2015 27300
Bil Västra Hamnensnittet 2016 29900
Bil Västra Hamnensnittet 2017 32800
Moped och cykel Västra Hamnensnittet 2003 4780
Moped och cykel Västra Hamnensnittet 2004 5875
Moped och cykel Västra Hamnensnittet 2005 6385
Moped och cykel Västra Hamnensnittet 2006 6090
Moped och cykel Västra Hamnensnittet 2007 7405
Moped och cykel Västra Hamnensnittet 2008 8090
Moped och cykel Västra Hamnensnittet 2009 7600
Moped och cykel Västra Hamnensnittet 2010 7490
Moped och cykel Västra Hamnensnittet 2011 6390
Moped och cykel Västra Hamnensnittet 2012 10610
Moped och cykel Västra Hamnensnittet 2013 10180
Moped och cykel Västra Hamnensnittet 2014 8850
Moped och cykel Västra Hamnensnittet 2015 12360
Moped och cykel Västra Hamnensnittet 2016 12490
Moped och cykel Västra Hamnensnittet 2017 14130
Bil Centrala snittet 2003 228300
Bil Centrala snittet 2004 228000
Bil Centrala snittet 2005 210100
Bil Centrala snittet 2006 211800
Bil Centrala snittet 2007 218300
Bil Centrala snittet 2008 211000
Bil Centrala snittet 2009 207500
Bil Centrala snittet 2010 204300
Bil Centrala snittet 2011 202800
Bil Centrala snittet 2012 186400
Bil Centrala snittet 2013 185200
Bil Centrala snittet 2014 185900
Bil Centrala snittet 2015 193100
Bil Centrala snittet 2016 193400
Bil Centrala snittet 2017 193900
Moped och cykel Centrala snittet 2003 49360
Moped och cykel Centrala snittet 2004 51380
Moped och cykel Centrala snittet 2005 52380
Moped och cykel Centrala snittet 2006 50040
Moped och cykel Centrala snittet 2007 54130
Moped och cykel Centrala snittet 2008 62440
Moped och cykel Centrala snittet 2009 64190
Moped och cykel Centrala snittet 2010 67840
Moped och cykel Centrala snittet 2011 66900
Moped och cykel Centrala snittet 2012 74660
Moped och cykel Centrala snittet 2013 75330
Moped och cykel Centrala snittet 2014 85250
Moped och cykel Centrala snittet 2015 78860
Moped och cykel Centrala snittet 2016 84700
Moped och cykel Centrala snittet 2017 84280
Datakälla: Gatukontoret

Kommentar

Trenden ovan avser den totala mängden cyklar och mopeder vid Centrala snittet och Västra Hamnensnittet. Den visar på en total ökning av cykel- och mopedtrafiken vid dessa två mätsnitt i Malmö. Biltrafiken i Centrala snittet visar totalt sett på en nedåtgående trend under perioden 2003-2017 även om en liten ökning kan ses under de senaste tre åren. Moped- och cykeltrafiken vid Centrala snittet uppvisar under perioden 2003-2017 en ökande trend. I Västra Hamnensnittet var biltrafiken som högst år 2008 för att därefter minska och sedan återigen öka de senaste två åren. Moped- och cykeltrafiken i Västra Hamnensnittet visar på en väldigt svagt ökande trend från år 2003 till 2017.

Trafiken i Malmö studeras bland annat genom undersökningar av trafikmängderna över olika definierade geografiska områden eller snitt. Snitten utformas genom ett antal mätpunkter där antal passager per dygn mäts med återkommande frekvens. För att följa trafikutvecklingen i de centrala delarna av Malmö mäts trafiken i 27 olika mätpunkter, vilka bildar en ring innanför de stora gatorna i centrala delen av staden (centralsnittet).
Senast uppdaterad: 2018-05-29
Nyckeltal SE.4.3.5