Bil, moped och cykel

Trafikmängderna i Malmö mäts, på ett flertal platser, varje år och samlas i Gatukontorets trafikdatabas. Nedan visas antal bilar, mopeder och cyklar vid två mätsnitt i Malmö.

Antal bilar, mopeder och cyklar per medelvardagsdygn vid två snitt i Malmö

Datakälla: Gatukontoret

Kommentar

Trenden ovan avser den totala mängden cyklar och mopeder vid Centrala snittet och Västra Hamnensnittet. Den visar på en total ökning av cykel- och mopedtrafiken vid dessa två mätsnitt i Malmö. Biltrafiken i Centrala snittet visar totalt sett på en nedåtgående trend under perioden 2003-2017 även om en liten ökning kan ses under de senaste tre åren. Moped- och cykeltrafiken vid Centrala snittet uppvisar under perioden 2003-2017 en ökande trend. I Västra Hamnensnittet var biltrafiken som högst år 2008 för att därefter minska och sedan återigen öka de senaste två åren. Moped- och cykeltrafiken i Västra Hamnensnittet visar på en väldigt svagt ökande trend från år 2003 till 2017.

Trafiken i Malmö studeras bland annat genom undersökningar av trafikmängderna över olika definierade geografiska områden eller snitt. Snitten utformas genom ett antal mätpunkter där antal passager per dygn mäts med återkommande frekvens. För att följa trafikutvecklingen i de centrala delarna av Malmö mäts trafiken i 27 olika mätpunkter, vilka bildar en ring innanför de stora gatorna i centrala delen av staden (centralsnittet).

Senast uppdaterad: 2019-04-08