Bil, moped och cykel

Trafikmängderna i Malmö mäts, på ett flertal platser, varje år och samlas i Gatukontorets trafikdatabas. Nedan visas antal bilar, mopeder och cyklar vid två mätsnitt i Malmö.

Antal bilar, mopeder och cyklar per medelvardagsdygn vid två snitt i Malmö
Färgruta Bil Centrala snittet
Färgruta Moped och cykel Centrala snittet
Färgruta Bil Västra Hamnensnittet
Färgruta Moped och cykel Västra Hamnensnittet
Datakälla: Gatukontoret

Kommentar

Trenden ovan avser den totala mängden cyklar och mopeder vid Centrala snittet och Västra Hamnensnittet. Den visar alltså på en total ökning av cykel- och mopedtrafiken vid dessa två mätsnitt i Malmö. Biltrafiken i Centrala snittet visar totalt sett på en nedåtgående trend under perioden 2003-2016 medan moped- och cykeltrafiken under samma period uppvisar en ökande trend. I Västra Hamnensnittet var biltrafiken som högst år 2011 för att därefter minska och vara ganska oförändrad de senaste sex åren. Moped- och cykeltrafiken i Västra Hamnensnittet visar på en väldigt svagt ökande trend från år 2003 till 2016.

Trafiken i Malmö studeras bland annat genom undersökningar av trafikmängderna över olika definierade geografiska områden eller snitt. Snitten utformas genom ett antal mätpunkter där antal passager per dygn mäts med återkommande frekvens. För att följa trafikutvecklingen i de centrala delarna av Malmö mäts trafiken i 27 olika mätpunkter, vilka bildar en ring innanför de stora gatorna i centrala delen av staden (centralsnittet).
Senast uppdaterad: 2017-05-24
Nyckeltal SE.4.3.5