Miljöbilar i nybilsregistreringen

Statistik om fordon undersöks och publiceras årligen av Trafikanalys. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige.

Andel miljöbilar i nybilsförsäljningen i Malmö
Datakälla: Trafikanalys

Kommentar

Andelen miljöbilar som nybilsregistrerades på ägare i Malmö ökade något under år 2016. Miljöbilsdefinitionen skärptes den 1 januari 2013 vilket ger upphov till den stora minskningen år 2013.
Senast uppdaterad: 2017-08-23
Nyckeltal SE.4.2.3