Miljöbilar i nybilsregistreringen

Statistik om fordon undersöks och publiceras årligen av Trafikanalys. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige.

Andel miljöbilar i nybilsförsäljningen i Malmö
Datakälla: Trafikanalys

Kommentar

Andelen miljöbilar som nybilsregistrerades på ägare i Malmö ökade något ytterligare under år 2017 och uppgår nu till 15 %. Miljöbilsdefinitionen skärptes den 1 januari 2013 vilket ger upphov till den stora minskningen år 2013.
Senast uppdaterad: 2018-07-06
Nyckeltal SE.4.2.3