Drivmedelstyper i nybilsregistreringen

Statistik om fordon undersöks och publiceras årligen av Trafikanalys. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige.

Personbilstyper i nybilsregistreringen i Malmö med avseende på drivmedel
Färgruta Diesel
Färgruta Bensin
Färgruta Etanol/etanolflexifuel
Färgruta Gas/gasflexifuel
Färgruta Laddhybrider
Färgruta Elhybrider
Färgruta El- och laddhybrider
Färgruta El
Färgruta Övriga
Datakälla: Trafikanalys

Kommentar

Andelen personbilar med annat, mer miljövänligt, bränsle än bensin och diesel har minskat från 15,9 till 7,9 procent under den redovisade perioden. Främst är det bilar med etanol som drivmedel som har minskat men även bilar som drivs med gas. Däremot ökar både elhybrider och laddhybrider det senaste året.

Både diesel- och bensinfordon ökar sina andelar under den redovisade tidsperioden. Dock kan en minskande trend för de dieseldrivna fordonen ses under de senaste åren.
Senast uppdaterad: 2018-07-09
Nyckeltal SE.4.2.4