Drivmedelstyper i fordonsflottan

Statistik om fordon undersöks och publiceras årligen av Trafikanalys. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige.

Personbilstyper i Malmö med avseende på drivmedel
Färgruta Bensin
Färgruta Diesel
Färgruta Etanol/etanolflexifuel
Färgruta Gas/gasflexifuel
Färgruta Elhybrider
Färgruta El- och laddhybrider
Färgruta Laddhybrider
Färgruta El
Färgruta Övriga
Datakälla: Trafikanalys

Kommentar

Andelen personbilar med annat, mer miljövänligt, bränsle än bensin och diesel har minskat lite men legat kring 7 procent under den redovisade perioden. Däremot har andelen dieseldrivna fordon ökat på bekostnad av de bensindrivna.
Senast uppdaterad: 2017-08-23
Nyckeltal SE.4.2.2