Drivmedelstyper i fordonsflottan

Statistik om fordon undersöks och publiceras årligen av Trafikanalys. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige.

Personbilstyper i Malmö med avseende på drivmedel
Färgruta Bensin
Färgruta Diesel
Färgruta Etanol/etanolflexifuel
Färgruta Elhybrider
Färgruta Gas/gasflexifuel
Färgruta El- och laddhybrider
Färgruta Laddhybrider
Färgruta El
Färgruta Övriga
Datakälla: Trafikanalys

Kommentar

Andelen personbilar med annat, mer miljövänligt, bränsle än bensin och diesel är endast lite högre år 2017 jämfört med år 2010. År 2011 minskade andelen för att sedan öka något varje år och uppgår år 2017 till 7,77 %. Andelen dieseldrivna fordon har alltsedan år 2011 ökat på bekostnad av de bensindrivna så att 28,1 % nu är diseldrivna och 64,1 % är bensindrivna.
Senast uppdaterad: 2018-07-06
Nyckeltal SE.4.2.2