Körsträckor och bilinnehav

Statistik avseende total körsträcka för Sveriges bilister samt personbilsinnehavet i landet sammanställs av Trafikanalys. Här redovisas uppgifter för Malmö kommun.

Status: Tillståndet för området är övervägande dåligt Tillståndet för området är övervägande dåligt

Några stora förändringar kan tyvärr inte ses varken när det gäller malmöbornas bilinnehav eller bilisternas totala körsträcka. Efter att under år 2008 haft en toppnotering på drygt 580 mil körsträcka per person är sträckan år 2016 något längre än den var det första redovisade året 1999, 480 mil. Totalt sett visar bilinnehavet i Malmö på en ökning från knappt 310 bilar per tusen invånare år 1974 till drygt 360 stycken år 2016 men det har både ökat och minskat under perioden. De senaste fem åren har bilinnehavet inte ändrats så mycket utan ligger på mellan 350 och 365 stycken per tusen invånare.

I Malmös miljömål framhålls att en minskning av bilberoendet är viktigt för att kunna få en renare och tystare stad. Stora minskningar av både körsträckor och bilinnehav behövs för att uppnå detta.

Då både körsträckor och bilinnehav sakta har ökat under senare år och nu även är längre och högre än de var under respektive utgångsår för tidsserierna, bedöms tillståndet på fokusområdet som övervägande dåligt.

Senast uppdaterad: 2018-09-11
Huvudområden