Närhet till livsmedelsbutik

Uppgifter på kommuninvånares tillgänglighet till livsmedelsbutiker har tagits fram av SCB för år 2001 , 2006 och 2011.

Andel av befolkningen med tillgång till livsmedelsbutik inom olika avstånd.

Avstånd Senaste värdet (%) Datum

0

inom 300 m

 70

2011

1

inom 600 m

 90

2011

2

inom 1 500 m

 100

2011

3

inom 10 000 m

 100

2011

Datakälla: SCB och Trafikanalys

Kommentar

Tillgängligheten till livsmedelsbutik inom 300 och 600 meter har båda minskat i Malmö mellan år 2001 och 2011.

Statistiken redovisas på Trafikanalys Målportal och är bland annat baserad på Nationella VägDataBasen.

Dokument

PM 2012:4 Närhet till livsmedelsbutik

Här har uppgifter on närhet till livsmedelsbutik hämtats.

Senast uppdaterad: 2017-06-02