Resurserna ska användas smartare

Malmö ska vara en tät och blandad stad där bostäder, grönområden, service och verksamheter ligger nära varandra. Markanvändningen ska bli mer yteffektiv genom att exempelvis gammal industrimark återanvänds.

Målstatus: Målet kan delvis uppnås Målet kan delvis uppnås

Nyckeltal

Invånartäthet

Nyckeltal MP.2.2.3 Invånartäthet i kommunens tätorter
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1990
Senaste värdet: 3693 Inv/km²2015

Närhet till livsmedelsbutik

Nyckeltal MP.2.2.1 Andel av befolkningen med tillgång till livsmedelsbutik inom olika avstånd.
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2001
Senaste värdet: 70 %2011

Närhet till grön- och blåområden

Nyckeltal MP.2.2.2 Andel av tätortsbefolkningen med tillgång till grön- och blåområden inom 300 meter från bostaden.
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2005
Senaste värdet: 108 %2010

Närhet till park

Nyckeltal MP.2.2.4 Andel av befolkningen med tillgång till park

Artiklar

Utredningskategorier i Resurserna ska användas sma

Sex nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta delområde.
Senast uppdaterad: 2018-11-30
Delmål MP.2.2