Effekter på natur och miljö samt hälsa

Hälsoeffekter

De flesta kolvätena har kända toxiska effekter och bensen är även cancerogent och orsakar främst leukemi.

Effekter på natur och miljö

Kolväten ger upphov till indirekta skador på växter och material genom att VOC bidrar till bildning av marknära ozon.

Senast uppdaterad: 2014-12-18