Kväveoxidutsläpp

Beräkningar av kväveoxidutsläppen görs, för Malmös geografiska område, och redovisas på årsbasis i detta nyckeltal.

Utsläpp till luft av kväveoxider.

Mätområde Datum Värde (ton)

0

Totalt

1980

11800

1

Totalt

1985

11700

2

Totalt

1990

10000

3

Totalt

1995

8240

4

Totalt

2000

5190

5

Totalt

2005

4040

6

Totalt

2010

3450

7

Totalt

2015

2800

8

Totalt

2018

2480

9

Arbetsmaskiner och redskap

1980

1160

10

Arbetsmaskiner och redskap

1985

1180

11

Arbetsmaskiner och redskap

1990

1220

12

Arbetsmaskiner och redskap

1995

1100

13

Arbetsmaskiner och redskap

2000

600

14

Arbetsmaskiner och redskap

2005

700

15

Arbetsmaskiner och redskap

2010

819

16

Arbetsmaskiner och redskap

2015

941

17

Arbetsmaskiner och redskap

2018

318

18

Industri och Energi

1980

4030

19

Industri och Energi

1985

3600

20

Industri och Energi

1990

1900

21

Industri och Energi

1995

1600

22

Industri och Energi

2000

1270

23

Industri och Energi

2005

965

24

Industri och Energi

2010

604

25

Industri och Energi

2015

366

26

Industri och Energi

2018

672

27

Vägtrafik

1980

4640

28

Vägtrafik

1985

4830

29

Vägtrafik

1990

4710

30

Vägtrafik

1995

3740

31

Vägtrafik

2000

2480

32

Vägtrafik

2005

1450

33

Vägtrafik

2010

1340

34

Vägtrafik

2015

973

35

Vägtrafik

2018

950

36

Övrig trafik

1980

1950

37

Övrig trafik

1985

2060

38

Övrig trafik

1990

2180

39

Övrig trafik

1995

1800

40

Övrig trafik

2000

831

41

Övrig trafik

2005

921

42

Övrig trafik

2010

686

43

Övrig trafik

2015

525

44

Övrig trafik

2018

535

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Kväveoxidutsläppen minskar alltjämt i Malmö även om de har stagnerat något under de senaste åren. Minskningen uppgår till nästan 80 procent sedan år 1980 och det är främst inom industri- och energisektorn samt trafiksektorn som den har skett. De senaste tio åren har andelen dieselfordon ökat vilket innebär att kväveoxidutsläppen från vägtrafiken inte har förändrats i någon större utsträckning sedan år 2005. En större uppdatering av utsläppen från arbetsmaskiner har gjorts för år 2018.

Artiklar

Malmös miljömål

Här är information om kväveoxidutsläpp i förhållande till de nationella miljömålen och miljökvalitetsnormen.

Utsläppskällor och effekter på natur och miljö

Effekter på natur och miljö av kvävedioxider

Dokument

Luften i Malmö 2018

I denna rapport finns mer information om luftsituationen i Malmö.

Senast uppdaterad: 2019-12-03