Kväveoxidutsläpp

Beräkningar av kväveoxidutsläppen görs, för Malmös geografiska område, och redovisas på årsbasis i detta nyckeltal.

Utsläpp till luft av kväveoxider.

Mätområde Datum Värde (ton)

Totalt

1980

11800

Totalt

1985

11700

Totalt

1990

10000

Totalt

1995

8240

Totalt

2000

5190

Totalt

2005

4040

Totalt

2010

3450

Totalt

2015

2800

Totalt

2018

2480

Arbetsmaskiner och redskap

1980

1160

Arbetsmaskiner och redskap

1985

1180

Arbetsmaskiner och redskap

1990

1220

Arbetsmaskiner och redskap

1995

1100

Arbetsmaskiner och redskap

2000

600

Arbetsmaskiner och redskap

2005

700

Arbetsmaskiner och redskap

2010

819

Arbetsmaskiner och redskap

2015

941

Arbetsmaskiner och redskap

2018

318

Industri och Energi

1980

4030

Industri och Energi

1985

3600

Industri och Energi

1990

1900

Industri och Energi

1995

1600

Industri och Energi

2000

1270

Industri och Energi

2005

965

Industri och Energi

2010

604

Industri och Energi

2015

366

Industri och Energi

2018

672

Vägtrafik

1980

4640

Vägtrafik

1985

4830

Vägtrafik

1990

4710

Vägtrafik

1995

3740

Vägtrafik

2000

2480

Vägtrafik

2005

1450

Vägtrafik

2010

1340

Vägtrafik

2015

973

Vägtrafik

2018

950

Övrig trafik

1980

1950

Övrig trafik

1985

2060

Övrig trafik

1990

2180

Övrig trafik

1995

1800

Övrig trafik

2000

831

Övrig trafik

2005

921

Övrig trafik

2010

686

Övrig trafik

2015

525

Övrig trafik

2018

535

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Kväveoxidutsläppen minskar alltjämt i Malmö även om de har stagnerat något under de senaste åren. Minskningen uppgår till nästan 80 procent sedan år 1980 och det är främst inom industri- och energisektorn samt trafiksektorn som den har skett. De senaste tio åren har andelen dieselfordon ökat vilket innebär att kvävedioxidutsläppen från vägtrafiken inte har förändrats i någon större utsträckning sedan år 2005. En större uppdatering av utsläppen från arbetsmaskiner har gjorts för år 2018.

Artiklar

Malmös miljömål

Här är information om kväveoxidutsläpp i förhållande till de nationella miljömålen och miljökvalitetsnormen.

Utsläppskällor och effekter på natur och miljö

Effekter på natur och miljö av kvävedioxider

Dokument

Luften i Malmö 2017

I denna rapport finns mer information om luftsituationen i Malmö.

Senast uppdaterad: 2019-06-20