Miljökvalitetsnorm

Miljökvalitetsnorm

För Bensen ska normen vara uppfylld senast den 1 jan 2010.
1 år: 5 µg/m3

Lågrisknivå
Bensen
1,3 µg/m3
Toluen
37 µg/m3
Xylen
43 µg/m3

Senast uppdaterad: 2014-12-18