Biltrafikmängder

Trafikmängderna i Malmö mäts, på ett flertal platser, varje år och samlas i Gatukontorets trafikdatabas. Nedan visas antal bilar vid tre mätsnitt i Malmö.

Antal bilar per medelvardagsdygn vid tre snitt i Malmö

Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Totalt

2000

559700

1

Totalt

2001

566500

2

Totalt

2002

565800

3

Totalt

2003

569100

4

Totalt

2004

584100

5

Totalt

2005

575500

6

Totalt

2006

591400

7

Totalt

2007

623900

8

Totalt

2008

613100

9

Totalt

2009

607900

10

Totalt

2010

610400

11

Totalt

2011

605000

12

Totalt

2012

596100

13

Totalt

2013

591700

14

Totalt

2014

591700

15

Totalt

2015

603900

16

Totalt

2016

616400

17

Totalt

2017

619200

18

Totalt

2018

615300

19

Kommungränssnittet

1975

116000

20

Kommungränssnittet

1976

116400

21

Kommungränssnittet

1977

140300

22

Kommungränssnittet

1978

146700

23

Kommungränssnittet

1979

136500

24

Kommungränssnittet

1980

134200

25

Kommungränssnittet

1981

131500

26

Kommungränssnittet

1982

129600

27

Kommungränssnittet

1983

132300

28

Kommungränssnittet

1984

138500

29

Kommungränssnittet

1985

144800

30

Kommungränssnittet

1986

149200

31

Kommungränssnittet

1987

159800

32

Kommungränssnittet

1988

160100

33

Kommungränssnittet

1989

166700

34

Kommungränssnittet

1990

169500

35

Kommungränssnittet

1991

163400

36

Kommungränssnittet

1992

169400

37

Kommungränssnittet

1993

166800

38

Kommungränssnittet

1994

176800

39

Kommungränssnittet

1995

175000

40

Kommungränssnittet

1996

170300

41

Kommungränssnittet

1997

166300

42

Kommungränssnittet

1998

172900

43

Kommungränssnittet

1999

175700

44

Kommungränssnittet

2000

207500

45

Kommungränssnittet

2001

214000

46

Kommungränssnittet

2002

214400

47

Kommungränssnittet

2003

215600

48

Kommungränssnittet

2004

225000

49

Kommungränssnittet

2005

230300

50

Kommungränssnittet

2006

239600

51

Kommungränssnittet

2007

259600

52

Kommungränssnittet

2008

259000

53

Kommungränssnittet

2009

253900

54

Kommungränssnittet

2010

260600

55

Kommungränssnittet

2011

256800

56

Kommungränssnittet

2012

261000

57

Kommungränssnittet

2013

260500

58

Kommungränssnittet

2014

252200

59

Kommungränssnittet

2015

257400

60

Kommungränssnittet

2016

268900

61

Kommungränssnittet

2017

268000

62

Kommungränssnittet

2018

266400

63

Centrala snittet

1975

228400

64

Centrala snittet

1976

235300

65

Centrala snittet

1977

245800

66

Centrala snittet

1978

249900

67

Centrala snittet

1979

237600

68

Centrala snittet

1980

225300

69

Centrala snittet

1981

220900

70

Centrala snittet

1982

221400

71

Centrala snittet

1983

223100

72

Centrala snittet

1984

228600

73

Centrala snittet

1985

229900

74

Centrala snittet

1986

229200

75

Centrala snittet

1987

233800

76

Centrala snittet

1988

240900

77

Centrala snittet

1989

245000

78

Centrala snittet

1990

245300

79

Centrala snittet

1991

249400

80

Centrala snittet

1992

250400

81

Centrala snittet

1993

250500

82

Centrala snittet

1994

247500

83

Centrala snittet

1995

249200

84

Centrala snittet

1996

243900

85

Centrala snittet

1997

239600

86

Centrala snittet

1998

233500

87

Centrala snittet

1999

234200

88

Centrala snittet

2000

239600

89

Centrala snittet

2001

237300

90

Centrala snittet

2002

232100

91

Centrala snittet

2003

228300

92

Centrala snittet

2004

228000

93

Centrala snittet

2005

210100

94

Centrala snittet

2006

211800

95

Centrala snittet

2007

218300

96

Centrala snittet

2008

211000

97

Centrala snittet

2009

207500

98

Centrala snittet

2010

204300

99

Centrala snittet

2011

202800

100

Centrala snittet

2012

186400

101

Centrala snittet

2013

185200

102

Centrala snittet

2014

185900

103

Centrala snittet

2015

193100

104

Centrala snittet

2016

193400

105

Centrala snittet

2017

193900

106

Centrala snittet

2018

190300

107

Yttre Ringvägssnittet

2000

112600

108

Yttre Ringvägssnittet

2001

115200

109

Yttre Ringvägssnittet

2002

119300

110

Yttre Ringvägssnittet

2003

125200

111

Yttre Ringvägssnittet

2004

131100

112

Yttre Ringvägssnittet

2005

135100

113

Yttre Ringvägssnittet

2006

140000

114

Yttre Ringvägssnittet

2007

146000

115

Yttre Ringvägssnittet

2008

143100

116

Yttre Ringvägssnittet

2009

146500

117

Yttre Ringvägssnittet

2010

145500

118

Yttre Ringvägssnittet

2011

145400

119

Yttre Ringvägssnittet

2012

148700

120

Yttre Ringvägssnittet

2013

146000

121

Yttre Ringvägssnittet

2014

153600

122

Yttre Ringvägssnittet

2015

153400

123

Yttre Ringvägssnittet

2016

154100

124

Yttre Ringvägssnittet

2017

157300

125

Yttre Ringvägssnittet

2018

158600

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Trenden ovan avser den totala sammanlagda trafikmängden vid alla tre snitten i Malmö som alltså visar på en total ökning av biltrafiken sedan år 2000. Under år 2018 minskade den totala biltrafikmängden med ungefär 4 000 fordon och uppgick till drygt 615 000 totalt sett.

Trafikmängden vid Centrala snittet minskade under år 2018 och är nu lägre än den varit de senaste tre åren. Totalt sett har också biltrafiken i Centrala snittet minskat sedan år 1975. Trafikmängden vid Kommungränssnittet visar totalt sett en ökande trend men minskade under år 2018 liksom året innan. Biltrafiken i Yttre Ringvägssnittet uppvisar en liten men stadigt ökande trend sedan år 2000.

Trafiken i Malmö studeras bland annat genom undersökningar av trafikmängderna över olika definierade geografiska områden eller snitt. Snitten utformas genom ett antal mätpunkter där antal passager per dygn mäts med återkommande frekvens. För att följa trafikutvecklingen i till exempel de centrala delarna av Malmö mäts trafiken i 27 olika mätpunkter, vilka bildar en ring innanför de stora gatorna i centrala delen av staden (Centrala snittet).

Senast uppdaterad: 2019-04-08