Biltrafikmängder

Trafikmängderna i Malmö mäts, på ett flertal platser, varje år och samlas i Gatukontorets trafikdatabas. Nedan visas antal bilar vid tre mätsnitt i Malmö.

Antal bilar per medelvardagsdygn vid tre snitt i Malmö

Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Totalt

2000

560000

1

Totalt

2001

566000

2

Totalt

2002

566000

3

Totalt

2003

569000

4

Totalt

2004

584000

5

Totalt

2005

576000

6

Totalt

2006

591000

7

Totalt

2007

624000

8

Totalt

2008

613000

9

Totalt

2009

608000

10

Totalt

2010

610000

11

Totalt

2011

605000

12

Totalt

2012

596000

13

Totalt

2013

592000

14

Totalt

2014

592000

15

Totalt

2015

604000

16

Totalt

2016

616000

17

Totalt

2017

619000

18

Totalt

2018

615000

19

Totalt

2019

615000

20

Kommungränssnittet

1975

116000

21

Kommungränssnittet

1976

116000

22

Kommungränssnittet

1977

140000

23

Kommungränssnittet

1978

147000

24

Kommungränssnittet

1979

136000

25

Kommungränssnittet

1980

134000

26

Kommungränssnittet

1981

132000

27

Kommungränssnittet

1982

130000

28

Kommungränssnittet

1983

132000

29

Kommungränssnittet

1984

138000

30

Kommungränssnittet

1985

145000

31

Kommungränssnittet

1986

149000

32

Kommungränssnittet

1987

160000

33

Kommungränssnittet

1988

160000

34

Kommungränssnittet

1989

167000

35

Kommungränssnittet

1990

170000

36

Kommungränssnittet

1991

163000

37

Kommungränssnittet

1992

169000

38

Kommungränssnittet

1993

167000

39

Kommungränssnittet

1994

177000

40

Kommungränssnittet

1995

175000

41

Kommungränssnittet

1996

170000

42

Kommungränssnittet

1997

166000

43

Kommungränssnittet

1998

173000

44

Kommungränssnittet

1999

176000

45

Kommungränssnittet

2000

208000

46

Kommungränssnittet

2001

214000

47

Kommungränssnittet

2002

214000

48

Kommungränssnittet

2003

216000

49

Kommungränssnittet

2004

225000

50

Kommungränssnittet

2005

230000

51

Kommungränssnittet

2006

240000

52

Kommungränssnittet

2007

260000

53

Kommungränssnittet

2008

259000

54

Kommungränssnittet

2009

254000

55

Kommungränssnittet

2010

261000

56

Kommungränssnittet

2011

257000

57

Kommungränssnittet

2012

261000

58

Kommungränssnittet

2013

260000

59

Kommungränssnittet

2014

252000

60

Kommungränssnittet

2015

257000

61

Kommungränssnittet

2016

269000

62

Kommungränssnittet

2017

268000

63

Kommungränssnittet

2018

266000

64

Kommungränssnittet

2019

262000

65

Centrala snittet

1975

228000

66

Centrala snittet

1976

235000

67

Centrala snittet

1977

246000

68

Centrala snittet

1978

250000

69

Centrala snittet

1979

238000

70

Centrala snittet

1980

225000

71

Centrala snittet

1981

221000

72

Centrala snittet

1982

221000

73

Centrala snittet

1983

223000

74

Centrala snittet

1984

229000

75

Centrala snittet

1985

230000

76

Centrala snittet

1986

229000

77

Centrala snittet

1987

234000

78

Centrala snittet

1988

241000

79

Centrala snittet

1989

245000

80

Centrala snittet

1990

245000

81

Centrala snittet

1991

249000

82

Centrala snittet

1992

250000

83

Centrala snittet

1993

250000

84

Centrala snittet

1994

248000

85

Centrala snittet

1995

249000

86

Centrala snittet

1996

244000

87

Centrala snittet

1997

240000

88

Centrala snittet

1998

234000

89

Centrala snittet

1999

234000

90

Centrala snittet

2000

240000

91

Centrala snittet

2001

237000

92

Centrala snittet

2002

232000

93

Centrala snittet

2003

228000

94

Centrala snittet

2004

228000

95

Centrala snittet

2005

210000

96

Centrala snittet

2006

212000

97

Centrala snittet

2007

218000

98

Centrala snittet

2008

211000

99

Centrala snittet

2009

208000

100

Centrala snittet

2010

204000

101

Centrala snittet

2011

203000

102

Centrala snittet

2012

186000

103

Centrala snittet

2013

185000

104

Centrala snittet

2014

186000

105

Centrala snittet

2015

193000

106

Centrala snittet

2016

193000

107

Centrala snittet

2017

194000

108

Centrala snittet

2018

190000

109

Centrala snittet

2019

192000

110

Yttre Ringvägssnittet

2000

113000

111

Yttre Ringvägssnittet

2001

115000

112

Yttre Ringvägssnittet

2002

119000

113

Yttre Ringvägssnittet

2003

125000

114

Yttre Ringvägssnittet

2004

131000

115

Yttre Ringvägssnittet

2005

135000

116

Yttre Ringvägssnittet

2006

140000

117

Yttre Ringvägssnittet

2007

146000

118

Yttre Ringvägssnittet

2008

143000

119

Yttre Ringvägssnittet

2009

146000

120

Yttre Ringvägssnittet

2010

146000

121

Yttre Ringvägssnittet

2011

145000

122

Yttre Ringvägssnittet

2012

149000

123

Yttre Ringvägssnittet

2013

146000

124

Yttre Ringvägssnittet

2014

154000

125

Yttre Ringvägssnittet

2015

153000

126

Yttre Ringvägssnittet

2016

154000

127

Yttre Ringvägssnittet

2017

157000

128

Yttre Ringvägssnittet

2018

159000

129

Yttre Ringvägssnittet

2019

161000

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Trenden ovan avser den totala sammanlagda trafikmängden vid alla tre snitten i Malmö som alltså visar på en total ökning av biltrafiken sedan år 2000. Under år 2019 låg den totala biltrafikmängden med ungefär samma nivå som året innan och uppgick till drygt 615 000 totalt sett.

Trafikmängden vid Centrala snittet ökade något under år 2019 och uppgick till strax över 192 000 fordon. Totalt sett har biltrafiken i Centrala snittet minskat sedan år 1975. Trafikmängden vid Kommungränssnittet visar totalt sett en ökande trend men minskade under år 2019 liksom året innan. Biltrafiken i Yttre Ringvägssnittet uppvisar en liten men stadigt ökande trend sedan år 2000.

Trafiken i Malmö studeras bland annat genom undersökningar av trafikmängderna över olika definierade geografiska områden eller snitt. Snitten utformas genom ett antal mätpunkter där antal passager per dygn mäts med återkommande frekvens. För att följa trafikutvecklingen i till exempel de centrala delarna av Malmö mäts trafiken i 27 olika mätpunkter, vilka bildar en ring innanför de stora gatorna i centrala delen av staden (Centrala snittet).

Senast uppdaterad: 2020-03-26