Biltrafikmängder

Trafikmängderna i Malmö mäts, på ett flertal platser, varje år och samlas i Gatukontorets trafikdatabas. Nedan visas antal bilar vid tre mätsnitt i Malmö.

Antal bilar per medelvardagsdygn vid tre snitt i Malmö

Mätområde Datum Värde (stycken)

Totalt

2000

559700

Totalt

2001

566500

Totalt

2002

565800

Totalt

2003

569100

Totalt

2004

584100

Totalt

2005

575500

Totalt

2006

591400

Totalt

2007

623900

Totalt

2008

613100

Totalt

2009

607900

Totalt

2010

610400

Totalt

2011

605000

Totalt

2012

596100

Totalt

2013

591700

Totalt

2014

591700

Totalt

2015

603900

Totalt

2016

616400

Totalt

2017

619200

Totalt

2018

615300

Kommungränssnittet

1975

116000

Kommungränssnittet

1976

116400

Kommungränssnittet

1977

140300

Kommungränssnittet

1978

146700

Kommungränssnittet

1979

136500

Kommungränssnittet

1980

134200

Kommungränssnittet

1981

131500

Kommungränssnittet

1982

129600

Kommungränssnittet

1983

132300

Kommungränssnittet

1984

138500

Kommungränssnittet

1985

144800

Kommungränssnittet

1986

149200

Kommungränssnittet

1987

159800

Kommungränssnittet

1988

160100

Kommungränssnittet

1989

166700

Kommungränssnittet

1990

169500

Kommungränssnittet

1991

163400

Kommungränssnittet

1992

169400

Kommungränssnittet

1993

166800

Kommungränssnittet

1994

176800

Kommungränssnittet

1995

175000

Kommungränssnittet

1996

170300

Kommungränssnittet

1997

166300

Kommungränssnittet

1998

172900

Kommungränssnittet

1999

175700

Kommungränssnittet

2000

207500

Kommungränssnittet

2001

214000

Kommungränssnittet

2002

214400

Kommungränssnittet

2003

215600

Kommungränssnittet

2004

225000

Kommungränssnittet

2005

230300

Kommungränssnittet

2006

239600

Kommungränssnittet

2007

259600

Kommungränssnittet

2008

259000

Kommungränssnittet

2009

253900

Kommungränssnittet

2010

260600

Kommungränssnittet

2011

256800

Kommungränssnittet

2012

261000

Kommungränssnittet

2013

260500

Kommungränssnittet

2014

252200

Kommungränssnittet

2015

257400

Kommungränssnittet

2016

268900

Kommungränssnittet

2017

268000

Kommungränssnittet

2018

266400

Centrala snittet

1975

228400

Centrala snittet

1976

235300

Centrala snittet

1977

245800

Centrala snittet

1978

249900

Centrala snittet

1979

237600

Centrala snittet

1980

225300

Centrala snittet

1981

220900

Centrala snittet

1982

221400

Centrala snittet

1983

223100

Centrala snittet

1984

228600

Centrala snittet

1985

229900

Centrala snittet

1986

229200

Centrala snittet

1987

233800

Centrala snittet

1988

240900

Centrala snittet

1989

245000

Centrala snittet

1990

245300

Centrala snittet

1991

249400

Centrala snittet

1992

250400

Centrala snittet

1993

250500

Centrala snittet

1994

247500

Centrala snittet

1995

249200

Centrala snittet

1996

243900

Centrala snittet

1997

239600

Centrala snittet

1998

233500

Centrala snittet

1999

234200

Centrala snittet

2000

239600

Centrala snittet

2001

237300

Centrala snittet

2002

232100

Centrala snittet

2003

228300

Centrala snittet

2004

228000

Centrala snittet

2005

210100

Centrala snittet

2006

211800

Centrala snittet

2007

218300

Centrala snittet

2008

211000

Centrala snittet

2009

207500

Centrala snittet

2010

204300

Centrala snittet

2011

202800

Centrala snittet

2012

186400

Centrala snittet

2013

185200

Centrala snittet

2014

185900

Centrala snittet

2015

193100

Centrala snittet

2016

193400

Centrala snittet

2017

193900

Centrala snittet

2018

190300

Yttre Ringvägssnittet

2000

112600

Yttre Ringvägssnittet

2001

115200

Yttre Ringvägssnittet

2002

119300

Yttre Ringvägssnittet

2003

125200

Yttre Ringvägssnittet

2004

131100

Yttre Ringvägssnittet

2005

135100

Yttre Ringvägssnittet

2006

140000

Yttre Ringvägssnittet

2007

146000

Yttre Ringvägssnittet

2008

143100

Yttre Ringvägssnittet

2009

146500

Yttre Ringvägssnittet

2010

145500

Yttre Ringvägssnittet

2011

145400

Yttre Ringvägssnittet

2012

148700

Yttre Ringvägssnittet

2013

146000

Yttre Ringvägssnittet

2014

153600

Yttre Ringvägssnittet

2015

153400

Yttre Ringvägssnittet

2016

154100

Yttre Ringvägssnittet

2017

157300

Yttre Ringvägssnittet

2018

158600

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Trenden ovan avser den totala sammanlagda trafikmängden vid alla tre snitten i Malmö som alltså visar på en total ökning av biltrafiken sedan år 2000. Under år 2018 minskade den totala biltrafikmängden med ungefär 4 000 fordon och uppgick till drygt 615 000 totalt sett.

Trafikmängden vid Centrala snittet minskade under år 2018 och är nu lägre än den varit de senaste tre åren. Totalt sett har också biltrafiken i Centrala snittet minskat sedan år 1975. Trafikmängden vid Kommungränssnittet visar totalt sett en ökande trend men minskade under år 2018 liksom året innan. Biltrafiken i Yttre Ringvägssnittet uppvisar en liten men stadigt ökande trend sedan år 2000.

Trafiken i Malmö studeras bland annat genom undersökningar av trafikmängderna över olika definierade geografiska områden eller snitt. Snitten utformas genom ett antal mätpunkter där antal passager per dygn mäts med återkommande frekvens. För att följa trafikutvecklingen i till exempel de centrala delarna av Malmö mäts trafiken i 27 olika mätpunkter, vilka bildar en ring innanför de stora gatorna i centrala delen av staden (Centrala snittet).

Senast uppdaterad: 2019-04-08