Byggnadscertifiering

Sweden Green Building Council sammanställer information om certifierade byggnader enligt systemen Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM och LEED. Statistik för byggnader inom Malmö stads geografiska område har sammanställts här.

Antal certifierade byggnader i Malmö

Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Totalt

2010

1

1

Totalt

2012

3

2

Totalt

2014

6

3

Totalt

2015

14

4

Totalt

2016

21

5

Totalt

2017

22

6

Totalt

2018

23

7

Totalt

2019

65

8

Miljöbyggnad Guld

2010

0

9

Miljöbyggnad Guld

2012

0

10

Miljöbyggnad Guld

2014

0

11

Miljöbyggnad Guld

2015

0

12

Miljöbyggnad Guld

2016

3

13

Miljöbyggnad Guld

2017

0

14

Miljöbyggnad Guld

2018

3

15

Miljöbyggnad Guld

2019

5

16

Miljöbyggnad Silver

2010

0

17

Miljöbyggnad Silver

2012

1

18

Miljöbyggnad Silver

2014

0

19

Miljöbyggnad Silver

2015

0

20

Miljöbyggnad Silver

2016

11

21

Miljöbyggnad Silver

2017

7

22

Miljöbyggnad Silver

2018

16

23

Miljöbyggnad Silver

2019

11

24

Miljöbyggnad Brons

2010

0

25

Miljöbyggnad Brons

2012

0

26

Miljöbyggnad Brons

2014

2

27

Miljöbyggnad Brons

2015

0

28

Miljöbyggnad Brons

2016

0

29

Miljöbyggnad Brons

2017

3

30

Miljöbyggnad Brons

2018

3

31

Miljöbyggnad Brons

2019

0

32

GreenBuilding

2010

0

33

GreenBuilding

2012

0

34

GreenBuilding

2014

0

35

GreenBuilding

2015

0

36

GreenBuilding

2016

0

37

GreenBuilding

2017

2

38

GreenBuilding

2018

1

39

GreenBuilding

2019

48

40

BREEAM

2010

0

41

BREEAM

2012

0

42

BREEAM

2014

0

43

BREEAM

2015

0

44

BREEAM

2016

2

45

BREEAM

2017

2

46

BREEAM

2018

0

47

BREEAM

2019

1

48

LEED Platinum

2010

1

49

LEED Platinum

2012

1

50

LEED Platinum

2014

0

51

LEED Platinum

2015

2

52

LEED Platinum

2016

3

53

LEED Platinum

2018

0

54

LEED Platinum

2019

0

55

LEED Gold

2010

0

56

LEED Gold

2012

1

57

LEED Gold

2014

3

58

LEED Gold

2015

5

59

LEED Gold

2016

2

60

LEED Gold

2017

2

61

LEED Gold

2018

0

62

LEED Gold

2019

0

63

LEED Silver

2010

0

64

LEED Silver

2012

0

65

LEED Silver

2014

1

66

LEED Silver

2015

7

67

LEED Silver

2016

0

68

LEED Silver

2017

6

69

LEED Silver

2018

0

70

LEED Silver

2019

0

Datakälla: Sweden Green Building Council

Kommentar

Antalet byggnader som certifieras enligt de fyra systemen Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM och LEED, ökar i Malmö. För år 2019 finns ännu bara information om certifieringar till och med 25 oktober men ett stort antal småhus har certifierats enligt GreenBuilding under våren.

För mer information om vad varje certifiering innebär hänvisas till SGBC:s hemsida.

Senast uppdaterad: 2019-10-28