Byggnadscertifiering

Sweden Green Building Council sammanställer information om certifierade byggnader enligt systemen Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM och LEED. Statistik för byggnader inom Malmö stads geografiska område har sammanställts här.

Antal certifierade byggnader i Malmö

Byggcertifiering Senaste värdet (stycken) Datum

Miljöbyggnad Guld

 2

2019

Miljöbyggnad Silver

 3

2019

Miljöbyggnad Brons

 3

2018

GreenBuilding

 43

2019

BREEAM

 0

2018

LEED Platinum

 0

2018

LEED Gold

 0

2018

LEED Silver

 0

2018

Totalt

 48

2019

Datakälla: Sweden Green Building Council

Kommentar

Antalet byggnader som certifieras enligt de fyra systemen Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM och LEED, ökar i Malmö. För år 2019 finns ännu bara information om certifieringar till och med 11 april men att stort antal småhus har certifierats enligt GreenBuilding under våren.

För mer information om vad varje certifiering innebär hänvisas till SGBC:s hemsida.

Senast uppdaterad: 2019-06-27