Byggnadscertifiering

Sweden Green Building Council sammanställer information om certifierade byggnader enligt systemen Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM och LEED. Statistik för byggnader inom Malmö stads geografiska område har sammanställts här.

Antal certifierade byggnader i Malmö

Datakälla: Sweden Green Building Council

Kommentar

Antalet byggnader som certifieras enligt de fyra systemen Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM och LEED, ökar i Malmö. För år 2019 finns ännu bara information om certifieringar till och med 11 april men att stort antal småhus har certifierats enligt GreenBuilding under våren.

För mer information om vad varje certifiering innebär hänvisas till SGBC:s hemsida.

Senast uppdaterad: 2019-06-27