Bäst att leva

Tidningen Fokus genomför årligen en ranking av Sveriges kommuner utifrån var det är bäst att leva. Info om Malmös placering hämtas från publiceringen av denna redovisning.

Placering i tidningen Fokus årliga kommunranking

Datakälla: Tidningen Fokus

Kommentar

År 2019 hamnade Malmö kommun i denna ranking på plats 82. Rankingen har genomgått ytterligare en förändring den senaste gången och går därför inte helt att jämföra med de tidigare. Jämförelsen har breddats och den görs nu i nio huvudkategorier som anses som grundläggande för hur attraktivt det är att bosätta sig i en kommun.

Utifrån 75 faktabaser har tidningen vid den senaste rankingen bedömt hur kommunerna presterar i nio kategorier: Demografisk utveckling, Arbetsmarknad och inkomster, Bostadsmarknad, Kommunal ekonomi, Brottslighet och säkerhet, Fritid, kultur och nöje, Demokrati, jämställdhet och socialt kapitel, Utbildning samt Miljö. För mer information hänvisas till tidningen Fokus.

Det var inte någon större förändring under de fem åren 2014-2018 då Malmö hamnade på plats 25-39. Dessa år var rankingen mer vetenskaplig, jämfört med de tidigare, och större hänsyn togs till exempelvis till storstädernas diversifierade arbetsliv och den inneboende dynamiken i en heterogen befolkning. Rankingen gjordes då med hjälp av fem underkategorier och 43 variabler där bland annat huspriser, arbetslöshet, bredbandstillgång och antalet sportanläggningar granskades. Rankingen sammanställdes i samarbete med Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Senast uppdaterad: 2019-09-12