Bäst att bo

Tidningen Fokus genomför årligen en ranking av Sveriges kommuner utifrån var det är bäst att bo. Info om Malmös placering hämtas från publiceringen av denna redovisning.

Placering i tidningen Fokus årliga kommunranking

Datakälla: Tidningen Fokus

Kommentar

År 2018 hamnade Malmö kommun i denna ranking på plats 28. Det är inte någon större förändring jämfört med de fyra föregående åren då Malmö hamnade på plats 25-39.

De fem senaste rankingarna går inte helt att jämföra med tidigare års då en översyn av hela mätningen har gjorts. Mätningen är nu mer vetenskaplig och större hänsyn har tagits till exempelvis storstädernas diversifierade arbetsliv och den inneboende dynamiken i en heterogen befolkning.

Rankingen görs med hjälp av fem underkategorier och 43 variabler där bland annat huspriser, arbetslöshet, bredbandstillgång och antalet sportanläggningar granskas. Rankingen sammanställs i samarbete med Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Senast uppdaterad: 2019-04-01