Hållbar stadsutveckling

Malmö har en tätposition när det gäller hållbarhetsfrågor i urbana miljöer och ska fortsätta att utvecklas som motor inom detta område.

Målstatus: Målet kan delvis uppnås Målet kan delvis uppnås

Nyckeltal

Byggnadscertifiering

Nyckeltal MP.2.1.5 Antal certifierade byggnader i Malmö
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2010
Senaste värdet: 25 stycken2018

"Hållbar stadsutveckling-besök"

Nyckeltal MP.2.1.2 Antal guidade besökare med hållbar stadsutveckling som syfte för sitt besök.
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2005
Senaste värdet: 577 stycken2017

Kompletterande nyckeltal

Aktuell Hållbarhets kommunranking

Kompletterande nyckeltal MP.2.1.3 Placering i tidningen Aktuell Hållbarhets årliga kommunranking
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2009
Senaste värdet: 44 placering2018

Bäst att bo

Kompletterande nyckeltal MP.2.1.4 Placering i tidningen Fokus årliga kommunranking
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2009
Senaste värdet: 28 placering2018
Senast uppdaterad: 2018-12-19
Delmål MP.2.1