Lukt från industrier

I Region Skånes enkät "Folkhälsa i Skåne", som genomförs vart fjärde år, undersöks bland annat människors besvär av olika föroreningar och lukter. Resultatet av vad Malmös invånare tycker angående lukt från industrier redovisas här.

Malmöbornas besvär av lukt från industrier i eller i närheten av bostaden

Datakälla: Region Skåne

Kommentar

Andelen Malmöbor som anser att de inte störs av lukt från industrier i eller i närheten bostaden minskade från 92,6 procent år 2004 till 85,3 procent år 2012. Däremot ökade andelen som inte störs särskilt mycket från 5,8 procent år 2004 till 12,6 procent år 2012. Andelen som störs ganska mycket eller mer ökade något under samma tidsperiod och uppgår år 2012 till ungefär 1 procent vardera.

Region Skåne genomför regelbundet omfattande enkätundersökningar för att få veta hur skåningarna både lever och mår. Den senaste enkäten som genomfördes under hösten år 2012 besvarades av 28 000 skåningar och 4 500 av dessa var Malmöbor. Frågan om invånarna tycker att de störs eller besväras av lukt från industrier i eller i närheten av bostaden har funnits med bland enkätfrågorna sedan år 2004.

Senast uppdaterad: 2018-04-10