Hudcancerfall - tumör i huden

Diagnostiserade cancerfall rapporteras till cancerregistret i Sverige. Den främsta orsaken till hudcancer är solens UV-strålning med även solariernas UV-strålning har en bidragande effekt.

Antal årliga fall av tumör i huden.

Datum Värde (stycken)

1978

29

1979

42

1980

45

1981

66

1982

35

1983

41

1984

51

1985

51

1986

61

1987

62

1988

78

1989

84

1990

93

1991

93

1992

101

1993

100

1994

114

1995

104

1996

123

1997

92

1998

108

1999

96

2000

90

2001

112

2002

106

2003

124

2004

134

2005

137

2006

143

2007

179

2008

180

2009

194

2010

215

2011

208

2012

202

2013

228

2014

274

2015

269

2016

242

Datakälla: Skånes universitetssjukhus, Tumörregistret samt
Socialstyrelsen, Cancer Incidence in Sweden 2009-2014 och Statistik om nyupptäckta cancerfall 2015 och 2016

Kommentar

Antalet fall av tumör i huden (främst skivepitelcancer) har under de senaste fyrtio åren ökat i Malmö som i resten av landet. En liten minskning har skett under år 2015 och 2016 av antalet nyupptäckta fall men de är fortfarande bland de högsta värdena under hela den redovisade perioden. Den redovisade statistiken avser det totala antalet nya fall av cancerformen och är inte relaterat till befolkningsstorlek eller dess åldersfördelning.

Exponeringen för UV-strålning bestäms i första hand av individen själv genom levnadsvanor och attityder. Tillgången på skugga i offentliga miljöer, skolgårdar m.m. är dock viktigt att tänka på speciellt i den urbana miljön.

För två typer av hudcancer, malignt melanom och tumör i huden (främst skivepitelcancer), finns uppgifter på lokal nivå för Malmö. Den tredje och allra vanligaste hudcancertypen, basalcellscancer, är godartad och sprider sig inte till andra organ. Den ingår i rapporteringen först på senare år och redovisas endast på nationell nivå.

Senast uppdaterad: 2018-02-02