Hudcancerfall - tumör i huden

Diagnostiserade cancerfall rapporteras till cancerregistret i Sverige. Den främsta orsaken till hudcancer är solens UV-strålning med även solariernas UV-strålning har en bidragande effekt.

Antal årliga fall av tumör i huden.

Datakälla: Skånes universitetssjukhus, Tumörregistret samt
Socialstyrelsen, Cancer Incidence in Sweden 2009-2014 och Statistik om nyupptäckta cancerfall 2015 och 2016

Kommentar

Antalet fall av tumör i huden (främst skivepitelcancer) har under de senaste fyrtio åren ökat i Malmö som i resten av landet. En liten minskning har skett under år 2015 och 2016 av antalet nyupptäckta fall men de är fortfarande bland de högsta värdena under hela den redovisade perioden. Den redovisade statistiken avser det totala antalet nya fall av cancerformen och är inte relaterat till befolkningsstorlek eller dess åldersfördelning.

Exponeringen för UV-strålning bestäms i första hand av individen själv genom levnadsvanor och attityder. Tillgången på skugga i offentliga miljöer, skolgårdar m.m. är dock viktigt att tänka på speciellt i den urbana miljön.

För två typer av hudcancer, malignt melanom och tumör i huden (främst skivepitelcancer), finns uppgifter på lokal nivå för Malmö. Den tredje och allra vanligaste hudcancertypen, basalcellscancer, är godartad och sprider sig inte till andra organ. Den ingår i rapporteringen först på senare år och redovisas endast på nationell nivå.

Senast uppdaterad: 2018-02-02