God vistelsemiljö för alla i Malmö

De som bor i Malmö ska ha tillgång till ett boende som är sunt, säkert och tryggt. Alla barn ska ha möjlighet att leka utomhus i hälsosamma och inspirerande miljöer.

Målstatus: Målet blir svårt att uppnå Målet blir svårt att uppnå

Nyckeltal

Olovliga boenden

Nyckeltal MP.2.5.6 Förbud för olovliga boenden i Malmö
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2008
Senaste värdet: 31 stycken2017

Grundskolors friytor

Nyckeltal MP.2.5.16 Grundskoleelevernas tillgång till friytor
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2015
Senaste värdet: 23,38 m²/elev2017

Störande ljud

Nyckeltal MP.2.5.11 Malmöbornas upplevelse av störande ljud i omgivningen kring boendet
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2004
Senaste värdet: 64,6 %2012

Ljud från grannar

Nyckeltal MP.2.5.7 Malmöbornas upplevelse av störande ljud från grannar
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2004
Senaste värdet: 37,4 %2012

Vägtrafikbuller

Nyckeltal MP.2.5.12 Malmöbornas besvär av vägtrafikbuller i eller i närheten av bostaden
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 45,1 %2012

Tågtrafikbuller

Nyckeltal MP.2.5.13 Malmöbornas besvär av tågtrafikbuller i eller i närheten av bostaden
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 82,2 %2012

Flygtrafikbuller

Nyckeltal MP.2.5.14 Malmöbornas besvär av flygtrafikbuller i eller i närheten av bostaden
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 83,5 %2012

Bilavgaser

Nyckeltal MP.2.5.8 Malmöbornas besvär av bilavgaser i eller i närheten av bostaden
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2004
Senaste värdet: 51,8 %2012

Vedeldningsrök

Nyckeltal MP.2.5.9 Malmöbornas besvär av vedeldningsrök i eller i närheten av bostaden
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2004
Senaste värdet: 80,6 %2012

Lukt från industrier

Nyckeltal MP.2.5.10 Malmöbornas besvär av lukt från industrier i eller i närheten av bostaden
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2004
Senaste värdet: 85,3 %2012

Hudcancerfall - malignt melanom

Nyckeltal MP.2.5.2 Antal årliga fall av malignt melanom.
Trend: FörsämringFörsämring sedan 1978
Senaste värdet: 110 stycken2016

Hudcancerfall - tumör i huden

Nyckeltal MP.2.5.3 Antal årliga fall av tumör i huden.
Trend: FörsämringFörsämring sedan 1978
Senaste värdet: 242 stycken2016

Rökvanor årskurs 6

Nyckeltal MP.2.5.4 Rökvanor i grundskolan skolår 6.
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2003
Senaste värdet: 1,6 %2016

Rökvanor årskurs 9

Nyckeltal MP.2.5.5 Rökvanor i grundskolan skolår 9.
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2000
Senaste värdet: 12,1 %2016

Artiklar

Utredningskategorier i Goda vistelsemiljöer för al

Åtta nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta delområde.
Senast uppdaterad: 2018-07-13
Delmål MP.2.5