God vistelsemiljö för alla i Malmö

De som bor i Malmö ska ha tillgång till ett boende som är sunt, säkert och tryggt. Alla barn ska ha möjlighet att leka utomhus i hälsosamma och inspirerande miljöer.

Målstatus: Målet blir svårt att uppnå Målet blir svårt att uppnå

Nyckeltal

Olovliga boenden

IndikatorMP.2.5.6

Förbud för olovliga boenden i Malmö

Senaste värdet: 29 stycken2019

Inomhusmiljö

IndikatorMP.2.5.15

Antal åtgärdade olägenheter efter uppsökande bostadstillsyn i Malmö

Grundskolors friytor

IndikatorMP.2.5.16

Grundskoleelevernas tillgång till friytor

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2015
Senaste värdet: 23,38 m²/elev2017

Störande ljud

IndikatorMP.2.5.11

Malmöbornas upplevelse av störande ljud i omgivningen kring boendet

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2004
Senaste värdet: 64,6 %2012

Ljud från grannar

IndikatorMP.2.5.7

Malmöbornas upplevelse av störande ljud från grannar

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2004
Senaste värdet: 37,4 %2012

Vägtrafikbuller

IndikatorMP.2.5.12

Malmöbornas besvär av vägtrafikbuller i eller i närheten av bostaden

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 45,1 %2012

Tågtrafikbuller

IndikatorMP.2.5.13

Malmöbornas besvär av tågtrafikbuller i eller i närheten av bostaden

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 82,2 %2012

Flygtrafikbuller

IndikatorMP.2.5.14

Malmöbornas besvär av flygtrafikbuller i eller i närheten av bostaden

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 83,5 %2012

Bilavgaser

IndikatorMP.2.5.8

Malmöbornas besvär av bilavgaser i eller i närheten av bostaden

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2004
Senaste värdet: 51,8 %2012

Vedeldningsrök

IndikatorMP.2.5.9

Malmöbornas besvär av vedeldningsrök i eller i närheten av bostaden

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2004
Senaste värdet: 80,6 %2012

Lukt från industrier

IndikatorMP.2.5.10

Malmöbornas besvär av lukt från industrier i eller i närheten av bostaden

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2004
Senaste värdet: 85,3 %2012

Hudcancerfall - malignt melanom

IndikatorMP.2.5.2

Antal årliga fall av malignt melanom.

Trend: FörsämringFörsämring sedan 1978
Senaste värdet: 111 stycken2018

Hudcancerfall - tumör i huden

IndikatorMP.2.5.3

Antal årliga fall av tumör i huden.

Trend: FörsämringFörsämring sedan 1978
Senaste värdet: 295 stycken2018

Rökvanor årskurs 6

IndikatorMP.2.5.4

Rökvanor i grundskolan skolår 6.

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2003
Senaste värdet: 1,6 %2016

Rökvanor årskurs 9

IndikatorMP.2.5.5

Rökvanor i grundskolan skolår 9.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2000
Senaste värdet: 12,1 %2016

Artiklar

Utredningskategorier i Goda vistelsemiljöer för al

Åtta nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta delområde.

Senast uppdaterad: 2020-03-11