Framtidens stadsmiljö finns i Malmö

Malmö ska år 2020 vara ett levande och ledande kunskaps-, demonstrations- och utvecklingscentrum för hållbar stadsutveckling. De som vistas i Malmö ska uppleva en god stadsmiljö med låga bullernivåer och ren luft.

23 nyckeltal utvecklas positivt

IndikatorMP.2.1.5
Kompletterande indikatorMP.2.1.4
IndikatorMP.2.2.3
IndikatorMP.2.3.1
IndikatorMP.2.3.2
IndikatorMP.2.3.3
IndikatorMP.2.3.17
IndikatorMP.2.3.4
IndikatorMP.2.3.5
IndikatorMP.2.3.6
IndikatorMP.2.3.7
IndikatorMP.2.3.8
IndikatorMP.2.3.10
IndikatorMP.2.3.11
IndikatorMP.2.3.12
IndikatorMP.2.3.13
IndikatorMP.2.3.15
IndikatorMP.2.4.6
IndikatorMP.2.5.11
IndikatorMP.2.5.5
Senast uppdaterad: 2019-09-06