Malmö ska växa resurssnålt

Genom att i första hand bygga ut inom staden (förtäta), på framför allt gamla verksamhetsområden, utnyttjar vi markresursen i staden samtidigt som vi kan spara på den bördiga åkerjorden. Parker och grönområden ska skyddas.

Målstatus: Målet kan delvis uppnås Målet kan delvis uppnås

Nyckeltal

Markanvändning

IndikatorMP.3.1.1

Markanvändning inom kommunen.

Senaste värdet: 15660 ha2015

Invånartäthet

IndikatorMP.3.1.2

Invånartäthet i kommunens tätorter

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1990
Senaste värdet: 3874 Inv/km²2018

Jordbruksmark

IndikatorMP.3.1.3

Total åkerareal i Malmö.

Trend: FörsämringFörsämring sedan 1981
Senaste värdet: 4588 ha2019

Exploatering av jordbruksmark

IndikatorMP.3.1.7

Exploatering av jordbruksmark i kommunen

Senaste värdet: 12,1 ha2015

Grönyta

IndikatorMP.3.1.4

Total areal grönyta i Malmö.

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 3352 ha2015

Grönyta per invånare

IndikatorMP.3.1.5

Total areal grönyta per invånare i Malmö.

Senaste värdet: 111 m²/person2015

Marksanering

IndikatorMP.3.1.6

Antal anmälningar om efterbehandling av mark per år.

Senaste värdet: 84 stycken2019

Artiklar

Utredningskategorier i Malmö ska växa resurssnålt

Tre nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta delområde.

Senast uppdaterad: 2020-06-22