Vattenförbrukning

Uppgifter på förbrukningen av dricksvatten rapporteras in till (VASS) Svenskt Vattens statistikinsamling varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Total vattenförbrukning för Malmö per sektor

Mätområde Datum Värde (Mm³)

0

Totalt

2005

24,3

1

Totalt

2006

25,1

2

Totalt

2007

25,1

3

Totalt

2008

24,8

4

Totalt

2009

23,7

5

Totalt

2010

24,6

6

Totalt

2011

25,0

7

Totalt

2012

24,5

8

Totalt

2013

25,2

9

Totalt

2014

25,2

10

Totalt

2015

25,7

11

Totalt

2016

25,8

12

Totalt

2017

26,1

13

Totalt

2018

26,0

14

Totalt

2019

26,0

15

Hushåll

2005

18,4

16

Hushåll

2006

18,8

17

Hushåll

2007

18,8

18

Hushåll

2008

18,7

19

Hushåll

2009

17,9

20

Hushåll

2010

18,5

21

Hushåll

2011

18,8

22

Hushåll

2012

18,4

23

Hushåll

2013

18,9

24

Hushåll

2014

18,7

25

Hushåll

2015

19,2

26

Hushåll

2016

19,3

27

Hushåll

2017

19,4

28

Hushåll

2018

19,3

29

Hushåll

2019

19,3

30

Industri

2005

4,30

31

Industri

2006

4,80

32

Industri

2007

4,52

33

Industri

2008

4,34

34

Industri

2009

4,07

35

Industri

2010

4,60

36

Industri

2011

4,83

37

Industri

2012

4,64

38

Industri

2013

4,72

39

Industri

2014

4,83

40

Industri

2015

4,71

41

Industri

2016

4,90

42

Industri

2017

5,00

43

Industri

2018

4,96

44

Industri

2019

4,72

45

Offentlig

2005

1,58

46

Offentlig

2006

1,53

47

Offentlig

2007

1,76

48

Offentlig

2008

1,77

49

Offentlig

2009

1,81

50

Offentlig

2010

1,57

51

Offentlig

2011

1,38

52

Offentlig

2012

1,46

53

Offentlig

2013

1,61

54

Offentlig

2014

1,61

55

Offentlig

2015

1,74

56

Offentlig

2016

1,55

57

Offentlig

2017

1,72

58

Offentlig

2018

1,77

59

Offentlig

2019

1,90

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Den debiterade vattenförbrukningen för hela Malmö ligger kring 25 miljoner kubikmeter per år och förändras inte så mycket år från år. Den totala vattenförbrukningen för de tre sektorerna har dock ökat lite under de senaste åren. År 2017 var den som högst på 26,1 miljoner kubikmeter men minskade något under de följande två åren och uppgick år 2019 till 26 miljoner kubikmeter vilket var den tredje högsta förbrukningen under den redovisade perioden.

Förutom det vatten som debiteras olika förbrukare används ytterligare vatten exempelvis till en del fontäner i staden samt av Räddningstjänsten Syd till brandsläckning. En del vatten försvinner också som läckage från ledningsnätet.

Senast uppdaterad: 2020-02-26