Vattenförbrukning

Uppgifter på förbrukningen av dricksvatten rapporteras in till (VASS) Svenskt Vattens statistikinsamling varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Total vattenförbrukning för Malmö per sektor

Vattenförbrukning Senaste värdet (Mm³) Datum

0

Totalt

 26,0

2018

1

Hushåll

 19,3

2018

2

Industri

 4,96

2018

3

Offentlig

 1,77

2018

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Den debiterade vattenförbrukningen för hela Malmö ligger kring 25 miljoner kubikmeter per år och förändras inte så mycket år från år. Den totala vattenförbrukningen för de tre sektorerna har dock börjat ökat lite under senare år och uppgick år 2018 till 26 miljoner kubikmeter vilket var den näst högsta under den redovisade perioden.

Förutom det vatten som debiteras olika förbrukare används ytterligare vatten exempelvis till en del fontäner i staden samt av Räddningstjänsten Syd till brandsläckning. En del vatten försvinner också som läckage från ledningsnätet.

Senast uppdaterad: 2019-05-22