Skottäthet på ålgräs

Öresunds Vattenvårdsförbund utför undersökningar av ålgräs i Öresund. Nedanstående uppgifter är hämtade från deras årliga rapporter avseende ålgräs.

Skottäthet på ålgräsängar vid tre provtagningsstationer i Öresunds vattenområde.

Mätområde Datum Värde (skott/m²)

0

Medelvärde

1997

797

1

Medelvärde

1998

759

2

Medelvärde

1999

711

3

Medelvärde

2000

835

4

Medelvärde

2001

692

5

Medelvärde

2002

787

6

Medelvärde

2003

1029

7

Medelvärde

2004

1169

8

Medelvärde

2005

830

9

Medelvärde

2006

581

10

Medelvärde

2007

708

11

Medelvärde

2008

884

12

Medelvärde

2009

793

13

Medelvärde

2010

760

14

Medelvärde

2011

894

15

Medelvärde

2012

1157

16

Medelvärde

2013

709

17

Medelvärde

2014

807

18

Medelvärde

2015

889

19

Medelvärde

2016

691

20

Medelvärde

2017

818

21

Medelvärde

2018

579

22

Medelvärde

2019

518

23

Klagshamn grund

1997

949

24

Klagshamn grund

1998

1880

25

Klagshamn grund

1999

1312

26

Klagshamn grund

2000

1573

27

Klagshamn grund

2001

1075

28

Klagshamn grund

2002

1131

29

Klagshamn grund

2003

1589

30

Klagshamn grund

2004

2035

31

Klagshamn grund

2005

1427

32

Klagshamn grund

2006

763

33

Klagshamn grund

2007

1888

34

Klagshamn grund

2008

1693

35

Klagshamn grund

2009

1176

36

Klagshamn grund

2010

1117

37

Klagshamn grund

2011

1973

38

Klagshamn grund

2012

2275

39

Klagshamn grund

2013

1365

40

Klagshamn grund

2014

1477

41

Klagshamn grund

2015

1581

42

Klagshamn grund

2016

1328

43

Klagshamn grund

2017

1451

44

Klagshamn grund

2018

27

45

Klagshamn grund

2019

0

46

Klagshamn djup

1997

560

47

Klagshamn djup

1998

725

48

Klagshamn djup

1999

472

49

Klagshamn djup

2000

451

50

Klagshamn djup

2001

280

51

Klagshamn djup

2002

717

52

Klagshamn djup

2003

611

53

Klagshamn djup

2004

643

54

Klagshamn djup

2005

619

55

Klagshamn djup

2006

304

56

Klagshamn djup

2007

205

57

Klagshamn djup

2008

435

58

Klagshamn djup

2009

539

59

Klagshamn djup

2010

464

60

Klagshamn djup

2011

363

61

Klagshamn djup

2012

736

62

Klagshamn djup

2013

275

63

Klagshamn djup

2014

592

64

Klagshamn djup

2015

469

65

Klagshamn djup

2016

387

66

Klagshamn djup

2017

448

67

Klagshamn djup

2018

304

68

Klagshamn djup

2019

349

69

Bjärred grund

1997

1120

70

Bjärred grund

1998

565

71

Bjärred grund

1999

893

72

Bjärred grund

2000

1128

73

Bjärred grund

2001

995

74

Bjärred grund

2002

944

75

Bjärred grund

2003

1616

76

Bjärred grund

2004

1789

77

Bjärred grund

2005

976

78

Bjärred grund

2006

997

79

Bjärred grund

2007

1016

80

Bjärred grund

2008

1387

81

Bjärred grund

2009

1155

82

Bjärred grund

2010

1269

83

Bjärred grund

2011

1253

84

Bjärred grund

2012

1629

85

Bjärred grund

2013

739

86

Bjärred grund

2014

987

87

Bjärred grund

2015

1203

88

Bjärred grund

2016

795

89

Bjärred grund

2017

1371

90

Bjärred grund

2018

1133

91

Bjärred grund

2019

1000

92

Bjärred djup

1997

1061

93

Bjärred djup

1998

557

94

Bjärred djup

1999

728

95

Bjärred djup

2000

872

96

Bjärred djup

2001

557

97

Bjärred djup

2002

869

98

Bjärred djup

2003

915

99

Bjärred djup

2004

1003

100

Bjärred djup

2005

752

101

Bjärred djup

2006

613

102

Bjärred djup

2007

216

103

Bjärred djup

2008

405

104

Bjärred djup

2009

552

105

Bjärred djup

2010

461

106

Bjärred djup

2011

565

107

Bjärred djup

2012

971

108

Bjärred djup

2013

635

109

Bjärred djup

2014

709

110

Bjärred djup

2015

685

111

Bjärred djup

2016

528

112

Bjärred djup

2017

523

113

Bjärred djup

2018

731

114

Bjärred djup

2019

701

115

Landskrona grund

1997

696

116

Landskrona grund

1998

509

117

Landskrona grund

1999

603

118

Landskrona grund

2000

691

119

Landskrona grund

2001

853

120

Landskrona grund

2002

555

121

Landskrona grund

2003

819

122

Landskrona grund

2004

869

123

Landskrona grund

2005

859

124

Landskrona grund

2006

568

125

Landskrona grund

2007

720

126

Landskrona grund

2008

1037

127

Landskrona grund

2009

912

128

Landskrona grund

2010

789

129

Landskrona grund

2011

784

130

Landskrona grund

2012

965

131

Landskrona grund

2013

680

132

Landskrona grund

2014

763

133

Landskrona grund

2015

1048

134

Landskrona grund

2016

725

135

Landskrona grund

2017

755

136

Landskrona grund

2018

733

137

Landskrona grund

2019

1056

138

Landskrona djup

1997

395

139

Landskrona djup

1998

317

140

Landskrona djup

1999

259

141

Landskrona djup

2000

293

142

Landskrona djup

2001

389

143

Landskrona djup

2002

505

144

Landskrona djup

2003

624

145

Landskrona djup

2004

677

146

Landskrona djup

2005

349

147

Landskrona djup

2006

240

148

Landskrona djup

2007

205

149

Landskrona djup

2008

344

150

Landskrona djup

2009

424

151

Landskrona djup

2010

459

152

Landskrona djup

2011

424

153

Landskrona djup

2012

365

154

Landskrona djup

2013

560

155

Landskrona djup

2014

312

156

Landskrona djup

2015

347

157

Landskrona djup

2016

381

158

Landskrona djup

2017

360

159

Landskrona djup

2018

547

160

Landskrona djup

2019

0

Datakälla: Öresunds Vattenvårdsförbund

Kommentar

Klagshamns grunda station hade vid 2019 års undersökning, precis som året innan, så pass lite ålgräs att provtagning inte var möjlig. På den djupa stationen ökade tätheten något jämfört med år 2018, men minskade jämfört med år 2017, och uppgick till 349 skott per kvadratmeter, vilket är i nedre delen av den mätseriens värden.

Det var mycket dålig förekomst av ålgräs på Klagshamns grunda station precis som förra året och det fanns fortfarande stora ytor med frilagda rotmattor av ålgräs. Ytterligare en varm sommar har troligen missgynnat en återhämtning efter 2018 års extrema sommarväder vilken sannolikt hade olika lokala effekter på ålgräset, där skillnader i exempelvis omvärldsfaktorer såsom vattenomsättning och djup har varit avgörande för ålgräsets kondition. Det har troligen varit för varmt för ålgräset, två år i rad, på Klagshamns grunda station då den ligger i ett område med vidsträckta grundområden och har relativt låg vattenomsättning.

Totalt sett har skottätheten på de sex stationerna minskat under den redovisade perioden även om både Klagshamns grunda station och Landskronas djupa station inte tas med det senaste året. Skottätheten varierar stort mellan åren för de olika inventeringsområdena. Generellt är tätheten högre i de grunda stationerna än i de djupa vilket beror på de naturliga effekterna av skillnader i ljusklimat på olika vattendjup.

Detta år observerades bara enstaka plantor på Landskronas djupa station samt ytor med barlagt ålgräs så inga prover kunde tas. Den dåliga förekomsten kan vara en följd av vågerosion och möjligen även en effekt av förhöjd vattentemperatur vilket kan leda till att plantorna försvagas. Kraftig sandöverlagring observerades istället vid Landskronas grunda station men plantorna stack trots detta upp ur sedimenten.

Ålgräsängarna på de grunda bottenområdena längs Malmös och Öresunds kust har stor betydelse som uppväxtområden, skydd och födounderlag för många marina organismer. Dessutom förhindrar de sedimenterosion och har också en viktig roll i närsaltskretsloppet.

Ålgräsängarna i Öresund har gynnats av att det har rått förbud för trålfiske i sundet sedan år 1932. En av Europas största sammanhängande musselbankar finns även i sundet. Musslorna filtrerar och renar en stor mängd vatten vilket gynnar ålgräset genom att vattnet blir mindre grumlig och ljusklimatet blir bättre.

Senast uppdaterad: 2020-06-16