Skottäthet på ålgräs

Öresunds Vattenvårdsförbund utför undersökningar av ålgräs i Öresund. Nedanstående uppgifter är hämtade från deras årliga rapporter avseende ålgräs.

Skottäthet på ålgräsängar vid tre provtagningsstationer i Öresunds vattenområde.

Mätområde Datum Värde (skott/m²)

0

Medelvärde

1997

797

1

Medelvärde

1998

759

2

Medelvärde

1999

711

3

Medelvärde

2000

835

4

Medelvärde

2001

692

5

Medelvärde

2002

787

6

Medelvärde

2003

1029

7

Medelvärde

2004

1169

8

Medelvärde

2005

830

9

Medelvärde

2006

581

10

Medelvärde

2007

708

11

Medelvärde

2008

884

12

Medelvärde

2009

793

13

Medelvärde

2010

760

14

Medelvärde

2011

894

15

Medelvärde

2012

1157

16

Medelvärde

2013

709

17

Medelvärde

2014

807

18

Medelvärde

2015

889

19

Medelvärde

2016

691

20

Medelvärde

2017

818

21

Medelvärde

2018

579

22

Klagshamn grund

1997

949

23

Klagshamn grund

1998

1880

24

Klagshamn grund

1999

1312

25

Klagshamn grund

2000

1573

26

Klagshamn grund

2001

1075

27

Klagshamn grund

2002

1131

28

Klagshamn grund

2003

1589

29

Klagshamn grund

2004

2035

30

Klagshamn grund

2005

1427

31

Klagshamn grund

2006

763

32

Klagshamn grund

2007

1888

33

Klagshamn grund

2008

1693

34

Klagshamn grund

2009

1176

35

Klagshamn grund

2010

1117

36

Klagshamn grund

2011

1973

37

Klagshamn grund

2012

2275

38

Klagshamn grund

2013

1365

39

Klagshamn grund

2014

1477

40

Klagshamn grund

2015

1581

41

Klagshamn grund

2016

1328

42

Klagshamn grund

2017

1451

43

Klagshamn grund

2018

27

44

Klagshamn djup

1997

560

45

Klagshamn djup

1998

725

46

Klagshamn djup

1999

472

47

Klagshamn djup

2000

451

48

Klagshamn djup

2001

280

49

Klagshamn djup

2002

717

50

Klagshamn djup

2003

611

51

Klagshamn djup

2004

643

52

Klagshamn djup

2005

619

53

Klagshamn djup

2006

304

54

Klagshamn djup

2007

205

55

Klagshamn djup

2008

435

56

Klagshamn djup

2009

539

57

Klagshamn djup

2010

464

58

Klagshamn djup

2011

363

59

Klagshamn djup

2012

736

60

Klagshamn djup

2013

275

61

Klagshamn djup

2014

592

62

Klagshamn djup

2015

469

63

Klagshamn djup

2016

387

64

Klagshamn djup

2017

448

65

Klagshamn djup

2018

304

66

Bjärred grund

1997

1120

67

Bjärred grund

1998

565

68

Bjärred grund

1999

893

69

Bjärred grund

2000

1128

70

Bjärred grund

2001

995

71

Bjärred grund

2002

944

72

Bjärred grund

2003

1616

73

Bjärred grund

2004

1789

74

Bjärred grund

2005

976

75

Bjärred grund

2006

997

76

Bjärred grund

2007

1016

77

Bjärred grund

2008

1387

78

Bjärred grund

2009

1155

79

Bjärred grund

2010

1269

80

Bjärred grund

2011

1253

81

Bjärred grund

2012

1629

82

Bjärred grund

2013

739

83

Bjärred grund

2014

987

84

Bjärred grund

2015

1203

85

Bjärred grund

2016

795

86

Bjärred grund

2017

1371

87

Bjärred grund

2018

1133

88

Bjärred djup

1997

1061

89

Bjärred djup

1998

557

90

Bjärred djup

1999

728

91

Bjärred djup

2000

872

92

Bjärred djup

2001

557

93

Bjärred djup

2002

869

94

Bjärred djup

2003

915

95

Bjärred djup

2004

1003

96

Bjärred djup

2005

752

97

Bjärred djup

2006

613

98

Bjärred djup

2007

216

99

Bjärred djup

2008

405

100

Bjärred djup

2009

552

101

Bjärred djup

2010

461

102

Bjärred djup

2011

565

103

Bjärred djup

2012

971

104

Bjärred djup

2013

635

105

Bjärred djup

2014

709

106

Bjärred djup

2015

685

107

Bjärred djup

2016

528

108

Bjärred djup

2017

523

109

Bjärred djup

2018

731

110

Landskrona grund

1997

696

111

Landskrona grund

1998

509

112

Landskrona grund

1999

603

113

Landskrona grund

2000

691

114

Landskrona grund

2001

853

115

Landskrona grund

2002

555

116

Landskrona grund

2003

819

117

Landskrona grund

2004

869

118

Landskrona grund

2005

859

119

Landskrona grund

2006

568

120

Landskrona grund

2007

720

121

Landskrona grund

2008

1037

122

Landskrona grund

2009

912

123

Landskrona grund

2010

789

124

Landskrona grund

2011

784

125

Landskrona grund

2012

965

126

Landskrona grund

2013

680

127

Landskrona grund

2014

763

128

Landskrona grund

2015

1048

129

Landskrona grund

2016

725

130

Landskrona grund

2017

755

131

Landskrona grund

2018

733

132

Landskrona djup

1997

395

133

Landskrona djup

1998

317

134

Landskrona djup

1999

259

135

Landskrona djup

2000

293

136

Landskrona djup

2001

389

137

Landskrona djup

2002

505

138

Landskrona djup

2003

624

139

Landskrona djup

2004

677

140

Landskrona djup

2005

349

141

Landskrona djup

2006

240

142

Landskrona djup

2007

205

143

Landskrona djup

2008

344

144

Landskrona djup

2009

424

145

Landskrona djup

2010

459

146

Landskrona djup

2011

424

147

Landskrona djup

2012

365

148

Landskrona djup

2013

560

149

Landskrona djup

2014

312

150

Landskrona djup

2015

347

151

Landskrona djup

2016

381

152

Landskrona djup

2017

360

153

Landskrona djup

2018

547

Datakälla: Öresunds Vattenvårdsförbund

Kommentar

Klagshamns grunda station hade vid 2018 års undersökning så pass lite ålgräs att provtagning inte var möjlig. Bara en grov uppskattning av skottantalet kunde göras vilket resulterade i en skottäthet på endast 27 skott per kvadratmeter. På den djupa stationen minskade tätheten också och uppgick till drygt 300 skott per kvadratmeter, vilket är i nedre delen av den mätseriens värden.

Stora ytor med frilagda rotmattor av ålgräs fanns på Klagshamns grunda station men även rotmattor som var gömda under sanden. 2018 års extrema sommarväder har sannolikt haft olika lokala effekter på ålgräset, där skillnader i exempelvis omvärldsfaktorer såsom vattenomsättning och djup har varit avgörande för ålgräsets kondition. Det kan ha blivit för varmt för ålgräset på Klagshamns grunda station då den ligger i ett område med vidsträckta grundområden och har relativt låg vattenomsättning.

Totalt sett har skottätheten på de sex stationerna minskat under den redovisade perioden även om Klagshamns grunda station inte tas med det senaste året. Skottätheten varierar stort mellan åren för de olika inventeringsområdena. Generellt är tätheten högre i de grunda stationerna än i de djupa vilket beror på de naturliga effekterna av skillnader i ljusklimat på olika vattendjup.

Ålgräsängarna på de grunda bottenområdena längs Malmös och Öresunds kust har stor betydelse som uppväxtområden, skydd och födounderlag för många marina organismer. Dessutom förhindrar de sedimenterosion och har också en viktig roll i närsaltskretsloppet.

Ålgräsängarna i Öresund har gynnats av att det har rått förbud för trålfiske i sundet sedan år 1932. En av Europas största sammanhängande musselbankar finns även i sundet. Musslorna filtrerar och renar en stor mängd vatten vilket gynnar ålgräset genom att vattnet blir mindre grumlig och ljusklimatet blir bättre.

Senast uppdaterad: 2019-09-18