Skottäthet på ålgräs

Öresunds Vattenvårdsförbund utför undersökningar av ålgräs i Öresund. Nedanstående uppgifter är hämtade från deras årliga rapporter avseende ålgräs.

Skottäthet på ålgräsängar vid tre provtagningsstationer i Öresunds vattenområde.

Mätområde Datum Värde (skott/m²)

Medelvärde

1997

797

Medelvärde

1998

759

Medelvärde

1999

711

Medelvärde

2000

835

Medelvärde

2001

692

Medelvärde

2002

787

Medelvärde

2003

1029

Medelvärde

2004

1169

Medelvärde

2005

830

Medelvärde

2006

581

Medelvärde

2007

708

Medelvärde

2008

884

Medelvärde

2009

793

Medelvärde

2010

760

Medelvärde

2011

894

Medelvärde

2012

1157

Medelvärde

2013

709

Medelvärde

2014

807

Medelvärde

2015

889

Medelvärde

2016

691

Medelvärde

2017

818

Klagshamn grund

1997

949

Klagshamn grund

1998

1880

Klagshamn grund

1999

1312

Klagshamn grund

2000

1573

Klagshamn grund

2001

1075

Klagshamn grund

2002

1131

Klagshamn grund

2003

1589

Klagshamn grund

2004

2035

Klagshamn grund

2005

1427

Klagshamn grund

2006

763

Klagshamn grund

2007

1888

Klagshamn grund

2008

1693

Klagshamn grund

2009

1176

Klagshamn grund

2010

1117

Klagshamn grund

2011

1973

Klagshamn grund

2012

2275

Klagshamn grund

2013

1365

Klagshamn grund

2014

1477

Klagshamn grund

2015

1581

Klagshamn grund

2016

1328

Klagshamn grund

2017

1451

Klagshamn djup

1997

560

Klagshamn djup

1998

725

Klagshamn djup

1999

472

Klagshamn djup

2000

451

Klagshamn djup

2001

280

Klagshamn djup

2002

717

Klagshamn djup

2003

611

Klagshamn djup

2004

643

Klagshamn djup

2005

619

Klagshamn djup

2006

304

Klagshamn djup

2007

205

Klagshamn djup

2008

435

Klagshamn djup

2009

539

Klagshamn djup

2010

464

Klagshamn djup

2011

363

Klagshamn djup

2012

736

Klagshamn djup

2013

275

Klagshamn djup

2014

592

Klagshamn djup

2015

469

Klagshamn djup

2016

387

Klagshamn djup

2017

448

Bjärred grund

1997

1120

Bjärred grund

1998

565

Bjärred grund

1999

893

Bjärred grund

2000

1128

Bjärred grund

2001

995

Bjärred grund

2002

944

Bjärred grund

2003

1616

Bjärred grund

2004

1789

Bjärred grund

2005

976

Bjärred grund

2006

997

Bjärred grund

2007

1016

Bjärred grund

2008

1387

Bjärred grund

2009

1155

Bjärred grund

2010

1269

Bjärred grund

2011

1253

Bjärred grund

2012

1629

Bjärred grund

2013

739

Bjärred grund

2014

987

Bjärred grund

2015

1203

Bjärred grund

2016

795

Bjärred grund

2017

1371

Bjärred djup

1997

1061

Bjärred djup

1998

557

Bjärred djup

1999

728

Bjärred djup

2000

872

Bjärred djup

2001

557

Bjärred djup

2002

869

Bjärred djup

2003

915

Bjärred djup

2004

1003

Bjärred djup

2005

752

Bjärred djup

2006

613

Bjärred djup

2007

216

Bjärred djup

2008

405

Bjärred djup

2009

552

Bjärred djup

2010

461

Bjärred djup

2011

565

Bjärred djup

2012

971

Bjärred djup

2013

635

Bjärred djup

2014

709

Bjärred djup

2015

685

Bjärred djup

2016

528

Bjärred djup

2017

523

Landskrona grund

1997

696

Landskrona grund

1998

509

Landskrona grund

1999

603

Landskrona grund

2000

691

Landskrona grund

2001

853

Landskrona grund

2002

555

Landskrona grund

2003

819

Landskrona grund

2004

869

Landskrona grund

2005

859

Landskrona grund

2006

568

Landskrona grund

2007

720

Landskrona grund

2008

1037

Landskrona grund

2009

912

Landskrona grund

2010

789

Landskrona grund

2011

784

Landskrona grund

2012

965

Landskrona grund

2013

680

Landskrona grund

2014

763

Landskrona grund

2015

1048

Landskrona grund

2016

725

Landskrona grund

2017

755

Landskrona djup

1997

395

Landskrona djup

1998

317

Landskrona djup

1999

259

Landskrona djup

2000

293

Landskrona djup

2001

389

Landskrona djup

2002

505

Landskrona djup

2003

624

Landskrona djup

2004

677

Landskrona djup

2005

349

Landskrona djup

2006

240

Landskrona djup

2007

205

Landskrona djup

2008

344

Landskrona djup

2009

424

Landskrona djup

2010

459

Landskrona djup

2011

424

Landskrona djup

2012

365

Landskrona djup

2013

560

Landskrona djup

2014

312

Landskrona djup

2015

347

Landskrona djup

2016

381

Landskrona djup

2017

360

Datakälla: Öresunds Vattenvårdsförbund

Kommentar

Skottätheten på Klagshamns grunda station ökade något under år 2017 efter föregående års nedgång. Den ligger på drygt 1450 skott per kvadratmeter vilket är ungefär i mitten mellan mätseriens lägsta och högsta värde. På den djupa stationen ökade tätheten något efter att ha minskat under de två föregående åren men ligger nu, med nästan 450 skott per kvadratmeter, också mellan den mätseriens lägsta och högsta värde.

Totalt sett har skottätheten på de sex stationerna ökat under den redovisade perioden. Skottätheten varierar stort mellan åren för de olika inventeringsområdena. Generellt är tätheten högre i de grunda stationerna än i de djupa vilket beror på de naturliga effekterna av skillnader i ljusklimat på olika vattendjup.

Ålgräsängarna på de grunda bottenområdena längs Malmös och Öresunds kust har stor betydelse som uppväxtområden, skydd och födounderlag för många marina organismer. Dessutom förhindrar de sedimenterosion och har också en viktig roll i närsaltskretsloppet.

Ålgräsängarna i Öresund har gynnats av att det har rått förbud för trålfiske i sundet sedan år 1932. En av Europas största sammanhängande musselbankar finns även i sundet. Musslorna filtrerar och renar en stor mängd vatten vilket gynnar ålgräset genom att vattnet blir mindre grumlig och ljusklimatet blir bättre.

Senast uppdaterad: 2018-12-12