Grundvattenuttag

Sydvästskånes grundvattenkommitté, SSGK, tidigare samarbetskommittén för Alnarpsströmmen, kartlägger bland annat vattenuttaget ur grundvattenmagasinet, varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Grundvattenuttag ur Alnarpsströmmen.

Mätområde Datum Värde (Mm³)

0

Totalt

1900

1,8

1

Totalt

1901

1,8

2

Totalt

1902

3,9

3

Totalt

1903

3,9

4

Totalt

1904

4

5

Totalt

1905

4

6

Totalt

1906

4,3

7

Totalt

1907

4,7

8

Totalt

1908

4,8

9

Totalt

1909

5,4

10

Totalt

1910

5

11

Totalt

1911

5,1

12

Totalt

1912

5,2

13

Totalt

1913

5,6

14

Totalt

1914

5,9

15

Totalt

1915

5,7

16

Totalt

1916

5,7

17

Totalt

1917

5,8

18

Totalt

1918

5,5

19

Totalt

1919

5,7

20

Totalt

1920

6,1

21

Totalt

1921

6,3

22

Totalt

1922

6,3

23

Totalt

1923

6,5

24

Totalt

1924

6,9

25

Totalt

1925

7,3

26

Totalt

1926

7,3

27

Totalt

1927

7,8

28

Totalt

1928

8,1

29

Totalt

1929

8,4

30

Totalt

1930

8,6

31

Totalt

1931

9,1

32

Totalt

1932

9,7

33

Totalt

1933

10,1

34

Totalt

1934

10,8

35

Totalt

1935

10,9

36

Totalt

1936

12,2

37

Totalt

1937

13

38

Totalt

1938

13,7

39

Totalt

1939

14,2

40

Totalt

1940

13,1

41

Totalt

1941

13,6

42

Totalt

1942

13,7

43

Totalt

1943

14,4

44

Totalt

1944

15,3

45

Totalt

1945

15,9

46

Totalt

1946

16,4

47

Totalt

1947

17

48

Totalt

1948

17,6

49

Totalt

1949

18,3

50

Totalt

1950

18

51

Totalt

1951

13,9

52

Totalt

1952

13,9

53

Totalt

1953

13,8

54

Totalt

1954

14,2

55

Totalt

1955

13,1

56

Totalt

1956

13,8

57

Totalt

1957

13,8

58

Totalt

1958

13,8

59

Totalt

1959

14,2

60

Totalt

1960

14,5

61

Totalt

1961

15,2

62

Totalt

1962

15

63

Totalt

1963

15,1

64

Totalt

1964

14,6

65

Totalt

1965

15,4

66

Totalt

1966

15,8

67

Totalt

1967

15,1

68

Totalt

1968

16,5

69

Totalt

1969

17

70

Totalt

1970

16,8

71

Totalt

1971

18

72

Totalt

1972

16,7

73

Totalt

1973

16,6

74

Totalt

1974

16,7

75

Totalt

1975

16

76

Totalt

1976

15,6

77

Totalt

1977

13,9

78

Totalt

1978

12,9

79

Totalt

1979

12,3

80

Totalt

1980

12,5

81

Totalt

1981

12

82

Totalt

1982

11,6

83

Totalt

1983

13

84

Totalt

1984

13

85

Totalt

1985

12,7

86

Totalt

1986

12,4

87

Totalt

1987

12,4

88

Totalt

1988

12,7

89

Totalt

1989

13,2

90

Totalt

1990

12,2

91

Totalt

1991

11,8

92

Totalt

1992

12,1

93

Totalt

1993

12,4

94

Totalt

1994

11,3

95

Totalt

1995

10,6

96

Totalt

1996

11,1

97

Totalt

1997

11,1

98

Totalt

1998

10,8

99

Totalt

1999

10,2

100

Totalt

2000

9,2

101

Totalt

2001

9,4

102

Totalt

2002

9,1

103

Totalt

2003

8,5

104

Totalt

2004

8,9

105

Totalt

2005

9

106

Totalt

2006

8,9

107

Totalt

2007

9,3

108

Totalt

2008

8,8

109

Totalt

2009

8,7

110

Totalt

2010

9

111

Totalt

2011

9,2

112

Totalt

2012

9,1

113

Totalt

2013

9,4

114

Totalt

2014

8,09

115

Totalt

2015

7,48

116

Totalt

2016

7,78

117

Totalt

2017

6,87

118

Totalt

2018

6,62

119

Grevie

1900

0

120

Grevie

1901

0

121

Grevie

1902

2,1

122

Grevie

1903

2,1

123

Grevie

1904

2,3

124

Grevie

1905

2,2

125

Grevie

1906

2,5

126

Grevie

1907

2,7

127

Grevie

1908

2,8

128

Grevie

1909

3

129

Grevie

1910

2,9

130

Grevie

1911

2,9

131

Grevie

1912

2,9

132

Grevie

1913

3,5

133

Grevie

1914

3,4

134

Grevie

1915

3,3

135

Grevie

1916

3,5

136

Grevie

1917

3,5

137

Grevie

1918

3,4

138

Grevie

1919

3,7

139

Grevie

1920

3,9

140

Grevie

1921

4

141

Grevie

1922

4

142

Grevie

1923

4,2

143

Grevie

1924

4,3

144

Grevie

1925

4,5

145

Grevie

1926

4,6

146

Grevie

1927

4,8

147

Grevie

1928

5,1

148

Grevie

1929

5,4

149

Grevie

1930

5,6

150

Grevie

1931

6,2

151

Grevie

1932

6,5

152

Grevie

1933

6,6

153

Grevie

1934

7,1

154

Grevie

1935

7,5

155

Grevie

1936

8,2

156

Grevie

1937

8,7

157

Grevie

1938

9,2

158

Grevie

1939

9,7

159

Grevie

1940

9,4

160

Grevie

1941

9,2

161

Grevie

1942

9,2

162

Grevie

1943

9,6

163

Grevie

1944

10

164

Grevie

1945

10,2

165

Grevie

1946

10,9

166

Grevie

1947

10,8

167

Grevie

1948

12,1

168

Grevie

1949

13

169

Grevie

1950

12,7

170

Grevie

1951

8,4

171

Grevie

1952

8,3

172

Grevie

1953

8,2

173

Grevie

1954

7,2

174

Grevie

1955

7

175

Grevie

1956

7,7

176

Grevie

1957

7,4

177

Grevie

1958

7,3

178

Grevie

1959

7,8

179

Grevie

1960

8

180

Grevie

1961

8,6

181

Grevie

1962

8,2

182

Grevie

1963

8,4

183

Grevie

1964

7,9

184

Grevie

1965

8,2

185

Grevie

1966

7,6

186

Grevie

1967

8

187

Grevie

1968

9,2

188

Grevie

1969

9,4

189

Grevie

1970

9

190

Grevie

1971

9,2

191

Grevie

1972

9,4

192

Grevie

1973

9,3

193

Grevie

1974

9

194

Grevie

1975

8,8

195

Grevie

1976

8,3

196

Grevie

1977

6,3

197

Grevie

1978

6,2

198

Grevie

1979

6,3

199

Grevie

1980

6,7

200

Grevie

1981

6,1

201

Grevie

1982

5,7

202

Grevie

1983

7,2

203

Grevie

1984

6,7

204

Grevie

1985

6,5

205

Grevie

1986

5,8

206

Grevie

1987

5,8

207

Grevie

1988

6,1

208

Grevie

1989

6,7

209

Grevie

1990

5,9

210

Grevie

1991

5,6

211

Grevie

1992

5,6

212

Grevie

1993

6,1

213

Grevie

1994

5,6

214

Grevie

1995

5,4

215

Grevie

1996

6,2

216

Grevie

1997

5,7

217

Grevie

1998

5,6

218

Grevie

1999

5,1

219

Grevie

2000

4,4

220

Grevie

2001

4,3

221

Grevie

2002

4,1

222

Grevie

2003

3,9

223

Grevie

2004

4,3

224

Grevie

2005

4,73

225

Grevie

2006

4,68

226

Grevie

2007

4,99

227

Grevie

2008

4,84

228

Grevie

2009

4,69

229

Grevie

2010

4,71

230

Grevie

2011

4,89

231

Grevie

2012

4,83

232

Grevie

2013

5,46

233

Grevie

2014

4,64

234

Grevie

2015

4,26

235

Grevie

2016

4,42

236

Grevie

2017

3,56

237

Grevie

2018

3,44

Datakälla: Sydvästskånes grundvattenkommitté, SSGK

Kommentar

Trenden visar det totala vattenuttaget från Alnarpsströmmen som görs av kommuner och industrier. Uttaget påverkar på olika sätt omgivningarna och både för högt som för lågt vattenuttag kan få dåliga konsekvenser för kringliggande verksamheter och bebyggelse. Grundvattenbildningen och därmed vattentillgången bedöms för Alnarpsströmmen utgöra en mängd av ungefär 25 Mm³ per år.

Malmö stad anlade redan år 1901 en vattentäkt i Grevie. Uttaget har varierat under årens lopp med ett högsta uttag på 13 Mm³ år 1949. Därefter minskades uttaget och låg på runt 8 respektive 6 Mm³ i vardera 25 år. I slutet av 1990-talet minskade uttaget återigen och låg sedan den nya avhärdningsanläggningen vid vattenverket i Bulltofta togs i bruk år 2004 kring 5 miljoner kubikmeter per år. Ytterligare minskning av vattenuttaget har skett de senaste två åren.

Senast uppdaterad: 2019-10-15