Grundvattenuttag

Sydvästskånes grundvattenkommitté, SSGK, tidigare samarbetskommittén för Alnarpsströmmen, kartlägger bland annat vattenuttaget ur grundvattenmagasinet, varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Grundvattenuttag ur Alnarpsströmmen.

Mätområde Datum Värde (Mm³)

Totalt

1900

1,8

Totalt

1901

1,8

Totalt

1902

3,9

Totalt

1903

3,9

Totalt

1904

4

Totalt

1905

4

Totalt

1906

4,3

Totalt

1907

4,7

Totalt

1908

4,8

Totalt

1909

5,4

Totalt

1910

5

Totalt

1911

5,1

Totalt

1912

5,2

Totalt

1913

5,6

Totalt

1914

5,9

Totalt

1915

5,7

Totalt

1916

5,7

Totalt

1917

5,8

Totalt

1918

5,5

Totalt

1919

5,7

Totalt

1920

6,1

Totalt

1921

6,3

Totalt

1922

6,3

Totalt

1923

6,5

Totalt

1924

6,9

Totalt

1925

7,3

Totalt

1926

7,3

Totalt

1927

7,8

Totalt

1928

8,1

Totalt

1929

8,4

Totalt

1930

8,6

Totalt

1931

9,1

Totalt

1932

9,7

Totalt

1933

10,1

Totalt

1934

10,8

Totalt

1935

10,9

Totalt

1936

12,2

Totalt

1937

13

Totalt

1938

13,7

Totalt

1939

14,2

Totalt

1940

13,1

Totalt

1941

13,6

Totalt

1942

13,7

Totalt

1943

14,4

Totalt

1944

15,3

Totalt

1945

15,9

Totalt

1946

16,4

Totalt

1947

17

Totalt

1948

17,6

Totalt

1949

18,3

Totalt

1950

18

Totalt

1951

13,9

Totalt

1952

13,9

Totalt

1953

13,8

Totalt

1954

14,2

Totalt

1955

13,1

Totalt

1956

13,8

Totalt

1957

13,8

Totalt

1958

13,8

Totalt

1959

14,2

Totalt

1960

14,5

Totalt

1961

15,2

Totalt

1962

15

Totalt

1963

15,1

Totalt

1964

14,6

Totalt

1965

15,4

Totalt

1966

15,8

Totalt

1967

15,1

Totalt

1968

16,5

Totalt

1969

17

Totalt

1970

16,8

Totalt

1971

18

Totalt

1972

16,7

Totalt

1973

16,6

Totalt

1974

16,7

Totalt

1975

16

Totalt

1976

15,6

Totalt

1977

13,9

Totalt

1978

12,9

Totalt

1979

12,3

Totalt

1980

12,5

Totalt

1981

12

Totalt

1982

11,6

Totalt

1983

13

Totalt

1984

13

Totalt

1985

12,7

Totalt

1986

12,4

Totalt

1987

12,4

Totalt

1988

12,7

Totalt

1989

13,2

Totalt

1990

12,2

Totalt

1991

11,8

Totalt

1992

12,1

Totalt

1993

12,4

Totalt

1994

11,3

Totalt

1995

10,6

Totalt

1996

11,1

Totalt

1997

11,1

Totalt

1998

10,8

Totalt

1999

10,2

Totalt

2000

9,2

Totalt

2001

9,4

Totalt

2002

9,1

Totalt

2003

8,5

Totalt

2004

8,9

Totalt

2005

9

Totalt

2006

8,9

Totalt

2007

9,3

Totalt

2008

8,8

Totalt

2009

8,7

Totalt

2010

9

Totalt

2011

9,2

Totalt

2012

9,1

Totalt

2013

9,4

Totalt

2014

8,1

Totalt

2015

7,5

Totalt

2016

7,8

Totalt

2017

6,89

Grevie

1900

0

Grevie

1901

0

Grevie

1902

2,1

Grevie

1903

2,1

Grevie

1904

2,3

Grevie

1905

2,2

Grevie

1906

2,5

Grevie

1907

2,7

Grevie

1908

2,8

Grevie

1909

3

Grevie

1910

2,9

Grevie

1911

2,9

Grevie

1912

2,9

Grevie

1913

3,5

Grevie

1914

3,4

Grevie

1915

3,3

Grevie

1916

3,5

Grevie

1917

3,5

Grevie

1918

3,4

Grevie

1919

3,7

Grevie

1920

3,9

Grevie

1921

4

Grevie

1922

4

Grevie

1923

4,2

Grevie

1924

4,3

Grevie

1925

4,5

Grevie

1926

4,6

Grevie

1927

4,8

Grevie

1928

5,1

Grevie

1929

5,4

Grevie

1930

5,6

Grevie

1931

6,2

Grevie

1932

6,5

Grevie

1933

6,6

Grevie

1934

7,1

Grevie

1935

7,5

Grevie

1936

8,2

Grevie

1937

8,7

Grevie

1938

9,2

Grevie

1939

9,7

Grevie

1940

9,4

Grevie

1941

9,2

Grevie

1942

9,2

Grevie

1943

9,6

Grevie

1944

10

Grevie

1945

10,2

Grevie

1946

10,9

Grevie

1947

10,8

Grevie

1948

12,1

Grevie

1949

13

Grevie

1950

12,7

Grevie

1951

8,4

Grevie

1952

8,3

Grevie

1953

8,2

Grevie

1954

7,2

Grevie

1955

7

Grevie

1956

7,7

Grevie

1957

7,4

Grevie

1958

7,3

Grevie

1959

7,8

Grevie

1960

8

Grevie

1961

8,6

Grevie

1962

8,2

Grevie

1963

8,4

Grevie

1964

7,9

Grevie

1965

8,2

Grevie

1966

7,6

Grevie

1967

8

Grevie

1968

9,2

Grevie

1969

9,4

Grevie

1970

9

Grevie

1971

9,2

Grevie

1972

9,4

Grevie

1973

9,3

Grevie

1974

9

Grevie

1975

8,8

Grevie

1976

8,3

Grevie

1977

6,3

Grevie

1978

6,2

Grevie

1979

6,3

Grevie

1980

6,7

Grevie

1981

6,1

Grevie

1982

5,7

Grevie

1983

7,2

Grevie

1984

6,7

Grevie

1985

6,5

Grevie

1986

5,8

Grevie

1987

5,8

Grevie

1988

6,1

Grevie

1989

6,7

Grevie

1990

5,9

Grevie

1991

5,6

Grevie

1992

5,6

Grevie

1993

6,1

Grevie

1994

5,6

Grevie

1995

5,4

Grevie

1996

6,2

Grevie

1997

5,7

Grevie

1998

5,6

Grevie

1999

5,1

Grevie

2000

4,4

Grevie

2001

4,3

Grevie

2002

4,1

Grevie

2003

3,9

Grevie

2004

4,3

Grevie

2005

4,73

Grevie

2006

4,68

Grevie

2007

4,99

Grevie

2008

4,84

Grevie

2009

4,69

Grevie

2010

4,71

Grevie

2011

4,89

Grevie

2012

4,83

Grevie

2013

5,46

Grevie

2014

4,64

Grevie

2015

4,26

Grevie

2016

4,42

Grevie

2017

3,56

Datakälla: Sydvästskånes grundvattenkommitté, SSGK

Kommentar

Trenden visar det totala vattenuttaget från Alnarpsströmmen som görs av kommuner och industrier. Uttaget påverkar på olika sätt omgivningarna och både för högt som för lågt vattenuttag kan få dåliga konsekvenser för kringliggande verksamheter och bebyggelse. Grundvattenbildningen och därmed vattentillgången bedöms för Alnarpsströmmen utgöra en mängd av ungefär 25 Mm³ per år.

Malmö stad anlade redan år 1901 en vattentäkt i Grevie. Uttaget har varierat under årens lopp med ett högsta uttag på 13 Mm³ år 1949. Därefter minskades uttaget och låg på runt 8 respektive 6 Mm³ i vardera 25 år. I slutet av 1990-talet minskade uttaget återigen och har sedan den nya avhärdningsanläggningen vid vattenverket i Bulltofta togs i bruk år 2004 legat kring 5 miljoner kubikmeter per år.

Senast uppdaterad: 2018-07-12