Fosfor till havet

Uppgifter på fosforutsläpp till havet sammanställs, sedan några år tillbaka, av Öresundsvattensamarbetet varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Fosforbelastning på Öresund från skånska sidan
Färgruta Vattendrag
Färgruta Punktkällor
Datakälla: Öresundsvattensamarbetet

Kommentar

Det är svårt att se tydliga trender avseende fosforbelastningen på Öresund från den skånska sidan. Uttransporten av fosfor via vattendragen beror i stor utsträckning på hur nederbörden varierar under åren. Punktkällorna, såsom avloppsreningsverk och industrier, påverkas inte i samma utsträckning av nederbördsmängderna. Förändringar i industriernas utsläpp kan bero på produktionsförändringar.
Senast uppdaterad: 2018-01-09
Kompletterande nyckeltal MP.3.3.2